כנס דוקטורנטים של הפקולטה למדעי היהדות

23/05/2017 - 09:30 - 18:00