מהפכת לימוד התורה של נשים בציונות הדתית - לאן?

04/06/2017 - 11:40