יום פתוח: הכירו את המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה