New books

A list of new book arrivals to the reading room is updated monthly.

The display of the new book arrivals is located near the west entrance of the reading room.
 New Books

in the

Judaica reaing room  

 

Archive:

New books - 2021

New books - 2020

New Books  -2019

New Books - 2018

New Books - 2017

Recent new book arrivals in the Judaica reading room 2022 

January

ארץ. חלב. דבש. : חיות ממשיות ונופים מדומיינים / רחל גוטסמן, תמר נוביק, עידו גינת, דן חסון, יונתן כהן ; תרגום ועריכת טקסט עברית: דפנה רז ; אנגלית: דריה קסובסקי ; ערבית: ראג'י בטחיש (תרגום), ד"ר בסיליוס בוארדי (עריכה).

מדרש אגדת בראשית : מהדורה ביקורתית על פי נוסח דפוס ונציה שע"ח עם חילופי נוסחאות על פי כל עדי הנוסח ובצירוף מבוא מקיף, מבואות לפרקים, מראי מקום, ביאור ומפתחות / מאת עזרא קהלני ; עורך: עמוס גאולה.

ישראל ושרי האומות, מלחמה, טהרה וטומאה / פירושי עשר הספירות המיוחסים לר' יוסף ג'קטיליה מאת נעמה בן-שחר ; בשיתוף צחי וייס.

עקורים בביתם : פליטים במארג החיים היהודיים בוורשה, ספטמבר 1939-יולי 1942 / לאה פרייס.

דיוקן של פרשן - ר' אברהם אבן עזרא / אוריאל סימון.

לשרת את עמם בדרכם : כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם / עורך: חיים סעדון.

ספרדים, אשכנזים, מערבים : לתולדות היישוב הישן במאות ה- 18-19 / יעקב ברנאי.

ירושלים של עמוס עוז : בעקבות 'סיפור על אהבה וחושך' ויצירות נוספות / דוד קרויאנקר.

פילון האלכסנדרוני : ביוגרפיה אינטלקטואלית / מארן ר' ניהוף ; תרגמו מאנגלית: אסף רוט, רון אגמון.

טעמי המקרא במסורת הבבלית בהשוואה למסורת הטברנית / מאת רונית שושני.

Ramat Raḥel VI : the renewed excavations by the Tel Aviv-Heidelberg expedition (2005-2010) : the Babylonian-Persian pit / Oded Lipschits, Liora Freud, Manfred Oeming, Yuval Gadot ; with contributions by Tzemach Aouizerat [and 17 others]

 

February

מדריך למטייל בסוסיתא / מיכאל איזנברג ; עריכה: ידין רומן.

תבואות הארץ / הרב יהוסף שווארץ ; עריכת המהדורה וכתיבת פתח דבר, מבוא, סוף דבר ונספח א: פרופ' יוסי כץ.

תורת הקורבנות : מחוות של בשר ורוח / יונתן גרוסמן ; עריכה והגהה: אברהם שמאע.

כוונת התורה וכוונת הקורא בה : פרקי התמודדות / ערן ויזל.

אזכרה מזמור : מזמורי תהילים בפיוטי יוסף אבן אביתור / יהושע גרנט.

חומש אור יקר : חמשה חומשי תורה... כולל החומש, תרגום אונקלוס, פירוש רש"י... : ביאורים וחידושים על התורה מרבותינו רבני המערב: ... פירוש רבינו אפרים, נופת צוף דבש, צרור המור, ראש משבי"ר, מים עמוקים, גלי עמיקתא, שושנת העמקים, מקוה המים, מי מנוחות, מלאכת הקדש, משחת קדש, חושב מחשבת, פיתוחי חותם, אמרי ברוך, בני שלמה, נמכר יוסף / עורך ומסדר: הרב יהודה איטח

מלאכת מחשבת : מחקרים במדעי היהדות מוגשים לפרופסור בצלאל בר-כוכבא בהגיעו לגבורות / עורכי הכרכים: סטפני בינדר, אשבל רצון וינון שבטיאל

ציפורי : פסיפס של תרבויות / זאב וייס

ספר סופר וסיפור : ספר זכרון / יהושע מונדשיין ; עורך ראשי: מנחם מענדל קסטל

Everything as one : a linguistic view of the Egyptian Creator in the "Pyramid texts" / Joanna Popielska-Grzybowska.

Testi di Cancelleria : il re e i funzionari, Vol. II. (Archivio L. 2875) / Amalia Catagnoti, Pelio Fronzaroli.

Ve-ʹed yaʹaleh (Gen 2:6) : essays in Biblical and ancient Near Eastern studies presented to Edward L. Greenstein / edited by Peter Machinist, Robert A. Harris, Joshua A. Berman, Nili Samet, and Noga Ayali-Darshan.

 

March

ספר תורת האדם / לרבינו משה בן נחמן ; על פי כתבי יד, עם ציוני מקורות, מקבילות והערות, ובתוספת גליונות הגרא"ז מלצר / אלכסנדר בלאאמו"ר מאיר בנימן יוז'וק

פני ים המלח : המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם / חיים גורן ; עריכה, עימוד וסדר: חדוה רוקח, איתי בחור

כתבי יד מארם צובה / מיכאל ריגלר

אוצר הספרים בלאדינו : 1960-1490 : ביבליוגרפיה מחקרית מוערת / דב הכהן ; עורך מדעי: יצחק יודלוב

עוד בעיני המתבונן : אפלה, צבע ואור ביצירותיהם של טינטורטו וקרוואג'ו / שלמה יהודה

עין הבז ; ציפורים ועופות מים בישראל / עורך: דני בז ; צלם: שלמה ולדמן ; תרגום לאנגלית: אורה סידנר

מחקרים במקרא ובמגילות / גרשון ברין

המוות והפילוסופיה של ההלכה / עורך: אבינועם רוזנק

ספונה בקדושה : נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה / משה מעוז.

פנחס עשת - דיוקן / עורכת: אירית מילר ; עריכת טקסט: ירון דוד ; תרגום לאנגלית: טליה הלקין ; צילום: יותם פרום.

Gustave Doré and the modern biblical imagination / Sarah C. Schaefer

 

April

הצנעאנים : יהודים בתימן המוסלמית, 1950-1872 / מנשה ענזי

אוקימתא : שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי / איתמר ברנר

ספר הרפואות של אסף הרופא : המאמר על בתכונות המזונות / זהר עמר

An examination of the stratigraphy and Neolithic-Iron age pottery from Tel Jezreel, Area A / by Charlotte Whiting and Gloria London

May

מגדיר עקבות ישראלי / אסף בן-דוד ורבים טובים אחרים ; איורים: אסף בן-דוד, טניה גרישקו ונוהר שמי ; עריכה מדעית: יפית ברנר.

גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן / משה עסיס.

משיח בן יוסף ובניין ירושלים מחוץ לחומות : מיסטיקה ריבלינית ומציאות היסטורית / אריה מורגנשטרן.

דקדוק המנדאית הקדומה / אוהד אבודרהם.

ורב יעבוד צעיר : מיתוסים וסמלים בין יהדות ונצרות : שי לישראל יעקב יובל / עורכים: רם בן-שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי.

מילון הקיצורים וראשי התיבות / אמ"ץ-תוה"ד - מחלקת התורה וההדרכה: עורכת המילון: רעות גרוס ; הגהות המילון האנגלי: רס"ן במיל' דן קרינסקי.

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה / חיים סעדון, פול סבג ; עריכה: רות רמות ; תרגום: קרלה פרלשטיין.