ספרים חדשים 2022

ספרים חדשים באולם הקריאה  2022

ינואר

ארץ. חלב. דבש. : חיות ממשיות ונופים מדומיינים / רחל גוטסמן, תמר נוביק, עידו גינת, דן חסון, יונתן כהן ; תרגום ועריכת טקסט עברית: דפנה רז ; אנגלית: דריה קסובסקי ; ערבית: ראג'י בטחיש (תרגום), ד"ר בסיליוס בוארדי (עריכה).

מדרש אגדת בראשית : מהדורה ביקורתית על פי נוסח דפוס ונציה שע"ח עם חילופי נוסחאות על פי כל עדי הנוסח ובצירוף מבוא מקיף, מבואות לפרקים, מראי מקום, ביאור ומפתחות / מאת עזרא קהלני ; עורך: עמוס גאולה.

ישראל ושרי האומות, מלחמה, טהרה וטומאה / פירושי עשר הספירות המיוחסים לר' יוסף ג'קטיליה מאת נעמה בן-שחר ; בשיתוף צחי וייס.

עקורים בביתם : פליטים במארג החיים היהודיים בוורשה, ספטמבר 1939-יולי 1942 / לאה פרייס.

דיוקן של פרשן - ר' אברהם אבן עזרא / אוריאל סימון.

לשרת את עמם בדרכם : כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם / עורך: חיים סעדון.

ספרדים, אשכנזים, מערבים : לתולדות היישוב הישן במאות ה- 18-19 / יעקב ברנאי.

ירושלים של עמוס עוז : בעקבות 'סיפור על אהבה וחושך' ויצירות נוספות / דוד קרויאנקר.

פילון האלכסנדרוני : ביוגרפיה אינטלקטואלית / מארן ר' ניהוף ; תרגמו מאנגלית: אסף רוט, רון אגמון.

טעמי המקרא במסורת הבבלית בהשוואה למסורת הטברנית / מאת רונית שושני.

Ramat Raḥel VI : the renewed excavations by the Tel Aviv-Heidelberg expedition (2005-2010) : the Babylonian-Persian pit / Oded Lipschits, Liora Freud, Manfred Oeming, Yuval Gadot ; with contributions by Tzemach Aouizerat [and 17 others]

 

פברואר

מדריך למטייל בסוסיתא / מיכאל איזנברג ; עריכה: ידין רומן.

תבואות הארץ / הרב יהוסף שווארץ ; עריכת המהדורה וכתיבת פתח דבר, מבוא, סוף דבר ונספח א: פרופ' יוסי כץ.

תורת הקורבנות : מחוות של בשר ורוח / יונתן גרוסמן ; עריכה והגהה: אברהם שמאע.

כוונת התורה וכוונת הקורא בה : פרקי התמודדות / ערן ויזל.

אזכרה מזמור : מזמורי תהילים בפיוטי יוסף אבן אביתור / יהושע גרנט.

חומש אור יקר : חמשה חומשי תורה... כולל החומש, תרגום אונקלוס, פירוש רש"י... : ביאורים וחידושים על התורה מרבותינו רבני המערב: ... פירוש רבינו אפרים, נופת צוף דבש, צרור המור, ראש משבי"ר, מים עמוקים, גלי עמיקתא, שושנת העמקים, מקוה המים, מי מנוחות, מלאכת הקדש, משחת קדש, חושב מחשבת, פיתוחי חותם, אמרי ברוך, בני שלמה, נמכר יוסף / עורך ומסדר: הרב יהודה איטח

מלאכת מחשבת : מחקרים במדעי היהדות מוגשים לפרופסור בצלאל בר-כוכבא בהגיעו לגבורות / עורכי הכרכים: סטפני בינדר, אשבל רצון וינון שבטיאל

ציפורי : פסיפס של תרבויות / זאב וייס

ספר סופר וסיפור : ספר זכרון / יהושע מונדשיין ; עורך ראשי: מנחם מענדל קסטל

Everything as one : a linguistic view of the Egyptian Creator in the "Pyramid texts" / Joanna Popielska-Grzybowska.

Testi di Cancelleria : il re e i funzionari, Vol. II. (Archivio L. 2875) / Amalia Catagnoti, Pelio Fronzaroli.

Ve-ʹed yaʹaleh (Gen 2:6) : essays in Biblical and ancient Near Eastern studies presented to Edward L. Greenstein / edited by Peter Machinist, Robert A. Harris, Joshua A. Berman, Nili Samet, and Noga Ayali-Darshan.

 

מרץ

ספר תורת האדם / לרבינו משה בן נחמן ; על פי כתבי יד, עם ציוני מקורות, מקבילות והערות, ובתוספת גליונות הגרא"ז מלצר / אלכסנדר בלאאמו"ר מאיר בנימן יוז'וק

פני ים המלח : המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם / חיים גורן ; עריכה, עימוד וסדר: חדוה רוקח, איתי בחור

כתבי יד מארם צובה / מיכאל ריגלר

אוצר הספרים בלאדינו : 1960-1490 : ביבליוגרפיה מחקרית מוערת / דב הכהן ; עורך מדעי: יצחק יודלוב

עוד בעיני המתבונן : אפלה, צבע ואור ביצירותיהם של טינטורטו וקרוואג'ו / שלמה יהודה

עין הבז ; ציפורים ועופות מים בישראל / עורך: דני בז ; צלם: שלמה ולדמן ; תרגום לאנגלית: אורה סידנר

מחקרים במקרא ובמגילות / גרשון ברין

המוות והפילוסופיה של ההלכה / עורך: אבינועם רוזנק

ספונה בקדושה : נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה / משה מעוז.

פנחס עשת - דיוקן / עורכת: אירית מילר ; עריכת טקסט: ירון דוד ; תרגום לאנגלית: טליה הלקין ; צילום: יותם פרום.

Gustave Doré and the modern biblical imagination / Sarah C. Schaefer

 

אפריל

הצנעאנים : יהודים בתימן המוסלמית, 1950-1872 / מנשה ענזי

אוקימתא : שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי / איתמר ברנר

ספר הרפואות של אסף הרופא : המאמר על בתכונות המזונות / זהר עמר

An examination of the stratigraphy and Neolithic-Iron age pottery from Tel Jezreel, Area A / by Charlotte Whiting and Gloria London

 

מאי

מגדיר עקבות ישראלי / אסף בן-דוד ורבים טובים אחרים ; איורים: אסף בן-דוד, טניה גרישקו ונוהר שמי ; עריכה מדעית: יפית ברנר.

גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן / משה עסיס.

משיח בן יוסף ובניין ירושלים מחוץ לחומות : מיסטיקה ריבלינית ומציאות היסטורית / אריה מורגנשטרן.

דקדוק המנדאית הקדומה / אוהד אבודרהם.

ורב יעבוד צעיר : מיתוסים וסמלים בין יהדות ונצרות : שי לישראל יעקב יובל / עורכים: רם בן-שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי.

מילון הקיצורים וראשי התיבות / אמ"ץ-תוה"ד - מחלקת התורה וההדרכה: עורכת המילון: רעות גרוס ; הגהות המילון האנגלי: רס"ן במיל' דן קרינסקי.

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה / חיים סעדון, פול סבג ; עריכה: רות רמות ; תרגום: קרלה פרלשטיין.

 

יוני

ספר מנהגי גרדאייא : תולדות חיי היהודים בעיר גרדאייא דרום אלג'יריה... / אלי סלאם.

ספר הוד יוסף : שאלות ותשובות, חקרי הלכה ופסקי דין / אשר השיב לשואליו כמוהר"ר יוסף חיים ; נלקטו מתוך כתב העת התורני "המאסף" הירושלמי, ומספרים אחרים של רבני זמנו שהביאו מתשובותיו, בצירוף הרבה שו"ת וחידושים שנעתקו מעצם כתי"ק ומכתי"ק של גדולי רבני דורו ; [העורך]: יעקב משה הלל.

המהרש"ל וספרו 'ים של שלמה'‏ ‏/‏ מאיר רפלד.

בית יעקב בבית עם לועז : תולדות העברית באיטליה / מיכאל ריז'יק.

ספר חסדי אבות : פירוש על מסכת אבות / לרבי דוד ב"ר אברהם פרווינצאלו ראש לדרשני איטליה (פעל סביב לשנת ש')‏ ; יוצא לאור לראשונה עם מבוא, מראי מקורות והערות על ידי יעקב שמואל שפיגל.

ספר חזון עובדיה : הלכות שמיטת כספים ופרוזבול : כולל הלכות שמיטת כספים בזמן הזה ודיני פרוזבול... / חיברתי וערכתי עובדיה יוסף

אוהב גר : מאמר מחקרי על תרגום אונקלוס הגר / שמואל דוד לוצאטו ; עורך: יונתן בשיא ; הערות: אלישבע בראונר ; עריכת ההערות: הרב בנימין הולצמן.

צליל, דימוי ומרחב : ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים / בעריכת: גלית נגה-בנאי, איריס שגריר, שרית שלו-עיני, יוסי מורי.

חיים של יצירה : ישיבת מרכז הרב לדורותיה : חינוך, הגות ומעש / יוחאי רודיק ; עריכה: הרב יהושע וייסינגר.

ספר מעגל טוב / יומן מסעו ותיאור שליחותו הראשונה בארצות תבל של מוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי ; יוצא לאור לראשונה במהדורה מדוייקת ומוגהת ע"פ כתב ידו בתוספת שני ביאורים מאת אסף רביב.

פינות סמויות : תל אביב יפו / אלי שטרן ; עריכה: ד"ר לאה צבעוני.

חזון ומנהיגות : על יוסף ומשה רבנו / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ׳יק ; ערכו: יואל ב' וולוולסקי, ראובן ציגלר ודוד שץ ; מאנגלית: אביגדור שנאן.

Ginzei Haim : studies in the Holocaust period / Haim Genizi

Under the yoke of Ashur : the Assyrian century in the land of Israel / Mordechai Cogan.

The Gospel of Judas : a new translation with introduction and commentary / David Brakke.

The meaning of sacred names and Babylonian scholarship : the Gula Hymn and other works / Elizabeth A. Bennett.

 

יולי

ובחג השבועות : קובץ מאמרים על חג השבועות / עורך: יואב ברזלי.

אלף שנות גלות במע'רב : יהודים תחת שלטון האסלאם : מקורות ומסמכים (1912-997) / דוד ליטמן ויוסף פנטון.

ר' משה בן נחמן ביוגרפיה אינטלקטואלית / עודד ישראלי.

שיטה מקובצת : מסכת תמורה / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יעקב דוד אילן.

מגלי טמירין : תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון / עורכים: נתן שיפריס, שמואל פיינר, חנן גפני.

תרנגולת בלי לב : דת ומדע בכתיבה הרבנית במאה השמונה-עשרה / מעוז כהנא.

מגילת אסתר - מאחורי המסכה / תמר עילם גינדין ; מלאכת הספר: יובל קפלן.

תעמולה ורדיפות : סיפורה המורכב של הרזיסטנס ויחסה ליהודים / רנה פוזננסקי ; מצרפתית: אבנר להב.

מוריה : יסודות החינוך הלאומי התורתי / יצחק ברויאר.

הגות השמד / שלום צדיק.

מראשית לבראשית רבה / חננאל מאק ; עריכה: יובל שקלים.

מגלי טמירין : תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון / עורכים: נתן שיפריס, שמואל פיינר, חנן גפני.

נפשי בשאלתי : הלכות בריאות הנפש / הרב יונתן רוזנצוויג, ד"ר שמואל הריס.

ר' משה בן נחמן ביוגרפיה אינטלקטואלית / עודד ישראלי.

שיטה מקובצת : מסכת תמורה / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יעקב דוד אילן.

מקנה אברם לאברהם דבלמש : דקדוק שיטתי ומקיף של השפה העברית ברוח הדקדוק הספקולטיבי / דרור בן-אריה.

פותח סידור : מסע בעולמם של סידורי ארץ ישראל בעת החדשה / ראובן גפני ; עריכה: אב"י ונגרובר.

מהמגרב למערב : יהודי מרוקו בין שלוש יבשות / יצחק דהן.

 

אוגוסט

ים ודרום ירשה : גבולי א"י הנאמרים בתורה, תחום עבר הירדן ודין הערבה, גבולי עמי הכנעני שניתנו לאברהם ותחום עולי בבל : ביאור בכמה ענינים ברובי המקראות ועיונים בכמה סוגיות : בצירוף מפות ותרשימים / בנימין ברוך קרלנשטיין.

שופטים : בין כיבוש למלוכה / אליהו עסיס.

בעקבות עצי-השקמה הנכחדים / דן יהב ; עריכה והקלדה: דן בן-נון.

שאלות ותשובות שבות יעקב / אשר חיבר מוה"ר יעקב בן הרב יוסף, בק"ק פראג ; במהדורה מפוארת ומוגהת, בתוספת אלפי מראי מקומות, ציונים והערות וביאורים, פתיחת ראשי תיבות, פיסוק וקיטוע והדגשות, מפתחות ותולדות רבינו ובתוספות כל הקונטרסים של המחבר במקומם, [העורך הראשי]: ר' יצחק חיים פרוש.

גוף האדם ותפקודו : אנטומיה, פיזיולוגיה, מערכות / עריכה מדעית: אהרוני לב-טוב, יואל דונחין, טל בר-גיל ; תרגום: נתי (נורברט) שוורץ.

מסכת אבות / עם פירוש רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש, אב"ד פרנקפורט דמיין ; בתוספת מקבילות, הערות והארות משאר כתבי המחבר, מאת הרב מיכאל שרביט.

מסכת תמורות : תולדות רבי מרדכי שמואל גירונדי מפאדובה : לקורות הרבנות והקהילות באיטליה בתקופת האמנציפציה וההשכלה / מאת משה יעקב הלל

הדרת אליהו : הקדמות לספרי... רבינו אליהו מוילנא : אגרות, הסכמות ומכתבים ; הספדים לאחר הסתלקותו / בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ.

ספר הכוזרי : הוא ספר הטענה והראיה לדת המשפלת / לרבי יהודה הלוי ; תרגם מערבית-יהודית לעברית בת זמננו: מיכאל שורץ ; עריכה, ייעוץ וליווי: אייל פישלר, דוד צרי.

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" : תצוגת בית הכנסת ביד ושם / קטלוג - כתיבה ותחקיר: שרה שור, איריס בר-ניר, מיכאל טל ; קונספט, עיצוב והפקה: נועה שוורץ ; תרגום ועריכה לשונית אנגלית: לאה גולדשטיין ואמנדה שמולביץ ; תצוגת בית הכנסת - אוצרת: חביבה פלד כרמלי.

שי"ר חדש : שלמה יהודה רפפורט : רבנות, השכלה, לאומיות / נתן שיפריס ; עורך ראשי: יחזקאל חובב ; עריכה לשונית: אברהם בן-אמתי.

עיר זוכרת : מצבות ואנדרטאות בתל אביב-יפו / מעוז עזריהו.

המשפט היהודי‏ ‏/‏ אהרן נמדר

ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף / מרגלית שילה

Under Jerusalem : the buried history of the world's most contested city / Andrew Lawler.

And the alley she whitewashed in light blue : the secret of all those timeless places where one feels "at home" : film - architecture - art / Nili Portugali.

Samuel Hirszenberg, 1865-1908 : a Polish Jewish artist in turmoil / Richard I. Cohen and Mirjam Rajner.

Tęcza w sercach : artyści żydowscy z Piotrkowa Trybunalskiego / redakcja i teksty hebrajskie i angielskie: Dina Feldman.

 

ספטמבר

חזון טברימון : תעודות מזויפות מבית היוצר של האחים טולידאנו מטבריה / מאת משה ח"ר יעקב הלל

ערד עיר ניסיונית / הדס שדר

אלי שמיר : עיונים ביצירותיו / גדעון אפרת ; תרגום מאמר באנגלית: טליה הלקין ; עריכת תוכן: עלוה חלוץ

ימימה ארגז פרומן: מקרוב / אוצרת: שלומית ברויר ; קטלוג - עריכה לשונית ותרגום לאנגלית למאמר של ש. ברויר: דריה קסובסקי ; עריכה: שלומית

סקיצות תל-אביביות / עמי שנער, אברהם בלבן

אגדת המסעות : סיפורי מסע בספרות חז"ל / ציונה גרוסמרק

הצמר והצבע / יהודית ספראי ; עריכה: זהר עמר

משכן לאמנות, עין חרוד : מבחר עבודות מהאוסף / מחבר: יניב שפירא ; עריכת טקסט ותרגום לאנגלית: עינת עדי

לצלם ולשכוח : רן טל אחרי מיכה בר-עם / תערוכה - יוזם ואוצר: נעם גל ; קטלוג - מאמר: נעם גל ; עריכת טקסט: דפנית מוסקוביץ ; נוסח באנגלית: שרון אסף.

 

אוקטובר

מדע תורתך : מסכת שבת... / יהודה ברנדס ; עריכה: אב"י ונגרובר.

פירוש מסכת כתובות מן התלמוד הבבלי / מאת ירחמיאל ברודי.

בעקבות משיח : אוסף מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית / מלוקטים מתוך כתביו של ר' אברהם בנימין נתן בן אלישע חיים אשכנזי המכונה נתן העזתי ; יוצאים לאור מתוך כתבי היד על ידי גרשם שלום ; ועתה הובאו לדפוס מחדש עם תיקונים והשלמות על ידי יונתן מאיר ; פתח דבר גרשם שלום.

סידור הראב"ן : סדר התפילה לימות החול, שבת ומועדים, עם ביאורים ופירושים : נוסח אשכנז / מרבינו אליעזר ב"ר נתן מבעלי התוספות ; יוצא לאור ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עורכי ומסדרי הספר: הרב שמואל אליעזר שטרן, הרב שלמה יהודה שפיצר.

האמונה והבטחון / מיוחס לרבינו משה בן נחמן ; על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם מראי מקומות והערות, מאת הרב חיים דוב שעוועל.

המלאכים של ר' משה קורדובירו : בין קבלה עיונית לקבלה מעשית / יועד קדרי

רפואה פרסית : אתנו-בוטניקה על דרך המשי / גידי גור ונסים קריספיל ; מבוא היסטורי: נעם בקנר ; עריכה והגהה: גליה הוז ; ציור ועריכה גרפית: Green Leaf.

 

נובמבר

קיר תשוקה : גישות לאוצרות פלורליסטית בישראל / נאוה סביליה שדה

אגודת ישראל : אגודת מאמרים הנוגעים בה / יוסף פונד

מקום, אדריכל, אמן : שילוב אמנות באדריכלות ישראל / אוצר ועורך: מיכאל יעקובסון ; תרגום ועריכה אנגלית: צפרה נמרוד ; צילום עבודות: ליאור אביטן.

מכפרת המקדש לכפרת הקהל : יום הכיפורים במקדש במקורות התנאיים / יוסף מרקוס.

זכרה לאהרן : קובץ מחקרים במקרא ובפרשנותו : ספר זיכרון לפרופ' אהרן מונדשיין / עורכת: מלכה שנוולד.

גבולות : פרקים באסתטיקה ציונית דתית / דב שוורץ.

שי למשה : יום עיון לכבוד משה בר-אשר בהגיעו לגבורות / בעריכת: עמנואל טוב.

צמחונות יהודית / אברהם סתיו ; עורכים: דרור יהב, אביחי גמדני.

גרשם שלום / נועם זדוף.

פשר חבקוק : פירוש עכשווי למגילה עתיקה / נועם מזרחי ; מבוא כללי מאת: אדולפו רויטמן ; עריכה: תמי מיכאלי.

 

דצמבר

שאלות ותשובות שאגת אריה החדשות : / למרנא רבי אריה ליב בהגאון מוה"ר אשר גינצבורג, אב"ד ור"מ דק"ק וולוז'ין ומיץ ; ערוך ומוגה מחדש עפ"י דפו"ר עם מבוא ומקורות, ציונים והארות מספרי ראשונים וגדולי האחרונים, [ובסופו:] קונטרס אחרון - דליות דוד, על ידי דוד מצגר.

הכחדות ותמורות : עולם החי בעברה של ארץ ישראל / יורם יום-טוב, גיא בר-עוז.

"קיצה של יהדות גרמניה בפתח" : הרב יוסף צבי קרליבך הי"ד (1883-1942) - סוף עידן / מאיר סיידלר.

מאה שערים שלי : ההתייסדות וההתפתחות : זכרונותיו של מאה שערים'דיגער / אסף וליקט, קיבץ וריבץ, כתב וערך: בנימין קלוגר

אור חוזר : עולמה של החסידות / עורך: אבישר הר-שפי.

Eliezer-Zusman of Brody : the early modern synagogue painter and his world / by Zvi Orgad.

The doctrine of evil and the 'shell' in Lurianic Kabbalah / Isaiah Tishby ; translated by David Solomon.