גליון מספר 1 (2002)

שם המחבר

שם המאמר

PDF

דוד הנשקה

"מאושה ליבנה" - גילגולה של מסורת

עדיאל שרמר

למסורת נוסח תוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן

Jeffrey L. Rubenstein

The Rise of the Babylonian Rabbinic Academy: A Reexamination of the Talmudic Evidence

ישראל מ' תא-שמע

"צדיקים אינם מטמאין" - על הלכה ואגדה

Bernard S. Jackson

Mishpat Ivri, Halakha and Legal Philosophy: Agunah and the Theory of "Legal Sources"

Moshe Rosman A Prolegomenon to the Study of Jewish Cultural History
שמחה עמנואל הוספות והשלמות לספר שרי האלף א: ספרי הפוסקים