מיקום ודרכי הגעה

מנהלת הפקולטה נמצאת בבניין 410, קומה 3