גליון מספר 11 (2012)

מחבר

שם המאמר

PDF

רבין שושטרי

שני טפסים מן הגניזה לפרק לולב הגזול : לקדמותו של ענף הנוסח המערבי

נחמן לוין

על מדרשי שמות תלמודיים: עיצוב ספרותי ומשמעותו

דניאל שפרבר

זוטות

שמעון פוגל

שמשון כמשיח – מבט נוסף

יהונתן יעקבס

ספרים חדשים שהתגלו לרמב"ן בהגיעו לארץ ישראל

ישראל בן סימון

על מקורותיו של המאירי לפירוש משלי ולמושג 'אומות גדורות בדת'

שלום צדיק

הבחירה בהגותו של רבי יוסף אלבו

חגי דגן

גלגוליו של יהודי גבולי: על המפגש בין מיתוס לספרות בכמה עיבודים ספרותיים מאוחרים לדמותו של ר' יוסף דילה ריינה

Tzvi Novick

Din and Debate: Some Dialectical Patterns in Tannaitic Texts

Ari Ackerman

Hasdai Crescas and His Circle on the Infinitely Expanding Torah

David Stern

The Hebrew Bible in Europe in the Middle Ages: A Preliminary Typology

Lily Okalani Kahn

Biblical Grammatical Elements in the Nineteenth-Century Hasidic Hebrew Tale

James A. Diamond

A Kabbalistic Reinvention of Maimonides' Legal Code: R. Abraham Isaac Kook's Commentary on Sefer Hamada