גליון מספר 4 (2005)

מחבר

שם המאמר

PDF

רונית שושני

רבי אלעזר בן רבי שמעון והגנבים- סיפור על חטא וכפרתו

עמנואל פרידהיים

טימי דרומי-טיכי דרומי

עיון מחודש במשמעות ההיסטורית של ביטוי תלמודי

נחם אילן

למי נועדה הגדת פרחי?

לדמותם של יהודים במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים

דרור אידר 

'שירת ימים ושחקים בלבו' – יוסף צבי רימון בתקופת העלייה השנייה

יהודית האופטמן

The Tosefta as a Commentary on an Early Mishnah

עמרם טרופר 

Yohanan ben Zakkai, Amicus Caesaris: A Jewish Hero in Rabbinic Eyes

מאירה פוליאק

Wherein Lies the Pesher? Re-Questioning the Connection Between the Medieval Karaite and Qumranic Modes of Biblical Interpretation