גליון מספר 14 (2018)

מחבר שם המאמר PDF

דרור ארליך

לזהוּת הקבוצה השנייה במשל הארמון במורה נבוכים

אריק לווי 'אומת אדום העדינה':
גישות יהודיות משתנות לתרבות הנוצרית בספרד בשלהי ימי הביניים
יצחק עמר גד החוזה ויחסיו עם דוד המלך: עיון בשלוש הופעותיו של גד לפני דוד

יוסי פרץ

מסורות החלוקה של הפרשיות הפתוחות והסתומות בתורה בכתבי יד אשכנזיים מקראיים מימי הביניים

יחיאל צייטקין ר' מנחם המאירי כפרשן המקרא
יוחנן קפאח  הדרכים למניית קמ"ז מזמורי תהילים
אסף רוזן-צבי שינויים מכוונים בלשון ציטוטי הפסוקים בספרות חז"ל
יונתן שגיב  הספרא – לשחזור דרכי עיבודו ורבדיו הקדומים
אבי שוויקה האם רשאי שליח בית דין להיכנס לבית הלווה? לבירור נוסחה וכוונתה של דרשה אחת בספרי דברים
אברהם אופיר שמש  'אוֹב ויִדְּעֹנִי' – פרקטיקה נקרומנטית אחת? על עיצובן ומקורותיהן של שתי מסורות ימי-ביניימיות
מלכה שנוולד  רציפות הסיפור והזמן בפירוש הרמב"ן לתורה
Jonathan L. Milevsky Moses: God's Representative, Employee, or Messenger? Understanding the Views of Maimonides, Nahmanides, and Joseph Albo on Moses' Role and Ultimate Failure at Mei Meribah
Amihai Radzyner   Israeli Legislation as Both Halakhic Problem and its Solution: The Complicated Case of Heter Ha-Mekhirah

Nadav Sharon

?Josephus as Jeremiah, or Jeremiah as Josephus

Miriam Sklarz From Divine Directive to Human Legacy - Transition in the Course of Nahmanides' Typological Exegesis of the Patriarchal Narratives