תרבות יהודית וישראלית: מסע הדורות כאן ועכשיו

הפקולטה למדעי היהדות היא בית ועד לחוכמת התרבות היהודית והישראלית. חוקרי הפקולטה, מעשר מחלקותיה, ובכללם חתני פרס ישראל, תרמו לפריצות דרך ובכלל זאת – בחקר הטקסטים היהודיים הקנוניים (תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, פילוסופיה יהודית), ההיסטוריה ותולדות האומה, היצירה הספרותית, האמנותית והלשונית. אנו חוקרים את התרבות שלנו – התרבות שהפכה אותנו למה שאנחנו, גיבשה אותנו, הובילה אותו בנתיבי הדורות. הפקולטה שלנו היא גשר – בין זמנים, מחשבות, גאוגרפיות, דתות, ובין 'כאן ועכשיו' ולמה שעתיד לבוא

גלו כל מה שקורה
"מגייסים את הרוח היהודית" - הרצאות הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן לימי המלחמה

יחידות הפקולטה