תרבות יהודית וישראלית: מסע הדורות כאן ועכשיו

הפקולטה למדעי היהדות היא בית ועד לחוכמת התרבות היהודית והישראלית. חוקרי הפקולטה, מעשר מחלקותיה, ובכללם חתני פרס ישראל, תרמו לפריצות דרך ובכלל זאת – בחקר הטקסטים היהודיים הקנוניים (תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, פילוסופיה יהודית), ההיסטוריה ותולדות האומה, היצירה הספרותית, האמנותית והלשונית. אנו חוקרים את התרבות שלנו – התרבות שהפכה אותנו למה שאנחנו, גיבשה אותנו, הובילה אותו בנתיבי הדורות. הפקולטה שלנו היא גשר – בין זמנים, מחשבות, גאוגרפיות, דתות, ובין 'כאן ועכשיו' ולמה שעתיד לבוא

גלו כל מה שקורה
"מגייסים את הרוח היהודית" - הרצאות הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן לימי המלחמה
בימים קשים אלה - ימי מלחמה - בואו לשאוב כוח ועידוד מן המאגרים העצומים של התרבות היהודית, לשאוב מבארות החוכמה היהודית את כל מה שעשוי לעזור לנו 'למלא מצברים' ולעבור את התקופה המאתגרת.
צפייה מועילה ומרגיעה, בתפילה לימים שקטים.
יחידות הפקולטה