פרסומים

ניוזלטרים אחרונים:

ניוזלטר של המכון לחקר השואה תשפ"ג-עברית

ניוזלטר של המכון לחקר השואה תשפ"ג- אנגלית

ניוזלטר של המכון לחקר השואה אביב תשפ"ב- עברית 

ניוזלטר של המכון לחקר השואה אביב תשפ"ב- אנגלית 

מאז שהוקם בשנת 1981 הוציא המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר מספר סדרות ופרסומים, ובנוסף, השתתף בפרסים מאמרים וספרים שראו אור במסגרות שונות בארץ ובחו"ל. 

בין פרסומי המכון היו:

בולטין המכון לחקר השואה מספרים 1 - 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1  9.2  9.3  | 10.1  10.2  10.3


סדרת "תשתית למחקר" מספרים 1 – 16
 

קש"ב (קובץ שואה בר-אילן) - 1
עברית | אנגלית
 

מדריכים לאוספים ארכיוניים בנושאים הקשורים ביהדות הדתית
 

תמיכה בספרים של ראשי המכון וחוקריו, וכן של תלמידי מחקר ומרצים בבר אילן שעסקו בנושא השואה. ביניהם היו ספרים של ד"ר חוה אשכולי, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ד"ר יהודה בן אבנר, ד"ר יגאל בנימין ,ד"ר פנינה מייזליש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בת-עמי צוקר, ופרופ' נתנאל קצבורג.

 


 

סדרת תשתית למחקר

בין השנים 2007-1989 פרסם המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר סדרה בשם "תשתית למחקר", פרי מחקר של חוקרים שהיו קשורים במכון לחקר השואה.

רבקה קנולר, הפעילות של קבוצות נוער ציוניות דתיות באירופה בתקופת השואה 1945-1939, סיכום קצר של מקורות ארכיונים מוגבלים, רמת-גן, תשמ"ט. גרשון גרינברג, הציבור הדתי ביישוב בארץ-ישראל בתקופת השואה: רשימת פרסומים (מאמרים וספרים) על השקפות בענייני האמונה היהודית והשואה (1948-1938), סדרת "תשתית למחקר" 9, רמת-גן, תשנ"ז 1997.
יהודית תידור באומל ורבקה קנולר (ליקטו), מדריך ל"אוסף דבורז'צקי" במכון לחקר השואה, סדרת תשתית למחקר 2, רמת-גן, 1990. חוה' אשכולי (עורכת), שיקום הציונות הדתית בקרב "שארית הפליטה" באירופה לאחר השואה, סדרת "תשתית למחקר" 10, רמת-גן, תשנ"ח 1998.
פנינה מייזליש (ליקטה), החיים הדתיים בתקופת השואה על פי ספרי יזכור [רישום], סדרת "תשתית למחקר" 3, רמת-גן, 1990. (332 ערכים). משה ורדיגר, השואה כנקודת מפנה תיאולוגית, סדרת "תשתית למחקר" 11, רמת-גן, תשנ"ח 1998.
יהודה בן-אבנר (ליקט והקדים מבוא), מפתח לידיעות על היהדות החרדית, האנטישמיות, ורדיפות היהודים בגרמניה 1938-1918 בביטאונה של היהדות החרדית "דר איסראליט" (Der Israelit), סדרת "תשתית למחקר" 4, רמת-גן, תשנ"א 1991. גרשון גרינברג (ליקט והקדים מבוא), האמונה היהודית והשואה במחשבה היהודית הדתית בארה"ב בשנים 1948-1938, סדרת "תשתית למחקר" 12, רמת-גן, תשנ"ט 1999.
גרשון גרינברג (ליקט), שארית הפליטה והשואה: רשימת מאמרים וספרים על השקפות בענייני האמונה היהודית לאחר שואת יהודי אירופה  (1949-1944), סדרת "תשתית למחקר" 5, רמת-גן, תשנ"ד 1994. דן זייץ, גטו מינסק ותולדותיו לאור התיעוד החדש, סדרת "תשתית למחקר" 13, רמת-גן, תש"ס 2000.
יוסף קרניאל (ליקט והקדים מבוא), מפתח לידיעות על היהדות הדתית באוסטריה ע"פ העיתונות היהודית האורתודוכסית 1938-1918, הוצא בסיוע "קרן בליצר", סדרת "תשתית למחקר" 6, רמת-גן, טבת תשנ"ו, ינואר 1996. [איתמר לוין], קרבנות, יורשים וביטוח, מחקר על טופסי תצהיר שהוגשו לרשם חובות האויב בממשלת המנדט בארץ ישראל 1947-1946, הוגש לוועדה הבינלאומית לבדיקת פוליסות ביטוח מתקופת השואה, יוני 1999, סדרת "תשתית למחקר" 14, רמת-גן, תמוז תש"ס, יולי 2000.
צבי בכרך, חקרי צבי: אנטישמיות, גרמניה ויהודיה, גזענות ונאציזם והשואה והשלכותיה, סדרת "תשתית למחקר" 7, רמת-גן, טבת תשנ"ז, דצמבר 1996. מלי אייזנברג (גוטדינר), עד, מזעיק, מתעד ומנציח, ר' משה פראגר והשואה 1984-1940, סדרת "תשתית למחקר" 15, רמת-גן, תשס"ו.
דן מכמן (ליקט, ערך, והקדים מבוא), "פוסט ציונות" ושואה: הפולמוס הציבורי הישראלי בנושא ה"פוסט ציונות" בשנים 1996-1993 ומקומה של סוגיית השואה בו, מקראה, סדרת "תשתית למחקר" 8, רמת-גן, טבת תשנ"ז, ינואר 1997. דן מכמן (ליקט וערך), "פוסט ציונות" ושואה ב': הפולמוס הציבורי הישראלי בנושא ה"פוסט ציונות" מראשית 1997 ועד לאחר יום העצמאות החמישים למדינת ישראל (יולי 1998) ומקומה של סוגיית השואה בומקראה, סדרת "תשתית למחקר" 16, רמת-גן, תשס"ז, 2007.

 


Her Story, My Story? Writing About Women and the Holocaust

בקיץ 2018 נפתח במכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר פרויקט בשם Women Recall the Holocaust.

מטרת הפרויקט ליצור קבוצה של חוקרות מדיסציפלינות שונות אשר חקרו בעבר או חוקרות בהווה היבטים שונים של חיי נשים בשואה, ולבקש מהן לכתוב אוטוביוגרפיות מחקריות על חוויותיהן כחוקרות הנושא.

החיבורים יצאו לאור בספר בשם Her Story, My Story? Writing About Women and the Holocaust, בעריכת ג'ודי באומל-שוורץ ודליה עופר, ובהוצאת Peter Lang.

 


יצירה בצל הקורונה

הספר "יצירה בצל הקורונה" הינו ניסיון ראשון לתאר את החיים במדינת ישראל בעת הגל הראשון של מגפת הקורונה, פברואר – יוני 2020. הוא כולל עשרות מאמרים, פרי עטם של חברי הפורומים השונים של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר באוניברסיטת בר-אילן.

הספר יצא לאור ביולי 2020 ונמצא בפורמט ספר אלקטרוני     פורמט PDF


Creating Under Covid

Creating Under Covid is a collection of over seventy short essays written by Forum members of the Arnold and Leona Finkler Institute of Holocaust Research at Bar-Ilan University in Israel, describing their experiences and thoughts during the "first wave" of the Covid-19 pandemic (February-June 2020).

The book was published in July 2020, Digital format     PDF Format