גליון מספר 8 (2009)

מחבר

שם המאמר

PDF

מיכאל אביעוז

על מקור הכינוי "נביאים ראשונים"

יצחק חמיטובסקי

רבי מאיר והשומרונים : בין הירושלמי והבבלי

מנחם כ"ץ

קובצי מאמרים בבבלי – פסקי הלכות או בירורים אנליטיים?

משה לביא

הפסיפסיפור התלמודי: בין הוראת התורה לגדולה וגאולה

סיפורי רבי ורבי חייא כדוגמה לשחזור פרק בדימוי העבר התנאי בתלמוד הבבלי

יצחק הרשקוביץ

המזבח כבית לה': עיון בתורת המקדש המימונית

יוסי אראל

פרשנות פשט למקרא והלכה פסוקה בעבודתו של הרמב"ן

חנן גפני

דיברו חכמים בלשון הבאי?

Aron Pinker

On the meaning of  šgl

Ephraim Stulberg

The Last Oral Torah?
 The Division of the Torah into 'Aliyot