חטיבות ארגוניות ומוסדיות בארכיון לחקר הציונות הדתית

הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום כנסים וימי עיון פרסומי ומחקרי המכון פרטי יצירת קשר

ניתן לחפש חומר בארכיון גם כאן וגם בתכנת החיפוש

הוראות לחיפוש בתכנת החיפוש

מספר חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

מספר מיכלים

מטר מדף

001

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל

א,ב, ג, מועצת הפועלות

תרפ"ב- תשנ"ה

(1995-1922)

111

18.87

002

המפד"ל- הפועל המזרחי בישראל

א, ב

תרפ"ו- תשנ"ח

(1995-1997)

16

2.72

003

סיעת המפד"ל בכנסת

א,ב

תש"ט- תשנ"ב

(1992-1949)

79

13.43

004

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל

א

תרפ"ב- תשכ"ט

(1969-1922)

21

3.57

005

החינוך הדתי בארץ ישראל

א

תרצ"ד-תשל"ט

(1979-1934)

16

2.27

006

המרכז העולמי של המזרחי

א

תרנ"ג- תשמ"ג

(1983-1892)

16

2.72

007

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי

א, ב

תרפ"ג- תשמ"ג

(1989-1923)

55

9.35

008

השואה ושארית הפליטה

א

תרצ"ט- תשי"ג

(1953-1939)

8

1.36

009

מצ"ד- מחנה הציונות הדתית

א

תשל"ט- תשמ"ח

(1985-1979)

25

4.25

010

עליית הנוער

א

תשל"ח- תשמ"ג

(1983-1978)

5

0.85

011

הפועל המזרחי בישראל - סניפים

 

תשמ"ד- תשנ"ג

(1993-1984)

3

0.51

012

הסתדרות הציונית העולמית והמזרחי 

 

תרס"ג-תשל"ה

(1975-1903)

12

2.06

013

בני עקיבא בארץ ישראל

א, ב, ג, ד

תרצ"א- תשע"ו

(2016-1922)

79

13.43

014

בני עקיבא - המזכירות העולמית

א, ב, ג

תרצ"א- תשנ"ג

(1993-1931)

389

66.6

015

המפד"ל- קטעי עיתונות

 

תשכ"ג- תשמ"ח

(1988-1963)

44

7.54

016

"אמונה"- תנועת האישה הדתית לאומית

 

תשכ"ג- תשנ"ד

(1994-1964)

100

17.00

017

המפד"ל- מזכ"ל מדיני

 

תרפ"ב- תשנ"ה

(1995-1922)

34

5.83

018

דובר המפד"ל

א,ב

תשמ"ג- תשנ"ה

(1995-1983)

42

7.20

019

ארגון ותיקי התנועה

 

תשל"ח-תשנ"ד

(1978-1994)

4

0.68

020

איגוד המושבים של הפועל המזרחי

א, ב

תשכ"א- תשנ"ב

(1992-1961)

179

30.43

021

הפועל המזרחי בישראל- מחלקת עלייה וקליטה

 

תשט"ז- תשנ"ה

(1995-1956)

30

5.14

022

תהל"ה- תנועה התנדבותית לעלייה הדתית

א, ב

תשמ"ב- תשנ"ד

(1994-1982)

49

8.34

023 ילדים- "עיירת לי"

"ילדים"-א,ב

"עיירת לי"-א

תשמ"ה- תשנ"ה

(1995-1985)

37 6.29

024

משרד הדתות- קטעי עיתונות

 

תש"ד- תשמ"ג

(1994-1983)

92

15.77

025

המזרחי- הפועל המזרחי בארה"ב

א, ב

תרע"ח- תשמ"ו

(1986-1918)

21

3.60

026

המזרחי- הפועל המזרחי בקנדה

א, ב

תרפ"ג- תשל"ט

(1979-1923)

2

0.34

027

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה

א

תרצ"ג- תשנ"ט

(1998-1933)

2

0.34

028 תנועת "נאמני תורה ועבודה" א

תשל"ט- תשנ"ד

(1994-1979)

16 2.72