חטיבות ארגוניות ומוסדיות בארכיון לחקר הציונות הדתית

 

 

מספר חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

מספר מיכלים

מטר מדף

001

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל

א,ב, ג, מועצת הפועלות

תרפ"ב- תשנ"ה

(1995-1922)

111

18.87

002

המפד"ל- הפועל המזרחי בישראל

א, ב

תרפ"ו- תשנ"ח

(1995-1997)

16

2.72

003

סיעת המפד"ל בכנסת

א,ב

תש"ט- תשנ"ב

(1992-1949)

79

13.43

004

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל

א

תרפ"ב- תשכ"ט

(1969-1922)

21

3.57

005

החינוך הדתי בארץ ישראל

א

תרצ"ד-תשל"ט

(1979-1934)

16

2.27

006

המרכז העולמי של המזרחי

א

תרנ"ג- תשמ"ג

(1983-1892)

16

2.72

007

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי

א, ב

תרפ"ג- תשמ"ג

(1989-1923)

55

9.35

008

השואה ושארית הפליטה

א

תרצ"ט- תשי"ג

(1953-1939)

8

1.36

009

מצ"ד- מחנה הציונות הדתית

א

תשל"ט- תשמ"ח

(1985-1979)

25

4.25

010

עליית הנוער

א

תשל"ח- תשמ"ג

(1983-1978)

5

0.85

011

הפועל המזרחי בישראל - סניפים

 

תשמ"ד- תשנ"ג

(1993-1984)

3

0.51

012

הסתדרות הציונית העולמית והמזרחי 

 

תרס"ג-תשל"ה

(1975-1903)

12

2.06

013

בני עקיבא בארץ ישראל

א, ב, ג, ד

תרצ"א- תשע"ו

(2016-1922)

79

13.43

014

בני עקיבא - המזכירות העולמית

א, ב, ג

תרצ"א- תשנ"ג

(1993-1931)

389

66.6

015

המפד"ל- קטעי עיתונות

 

תשכ"ג- תשמ"ח

(1988-1963)

44

7.54

016

"אמונה"- תנועת האישה הדתית לאומית

 

תשכ"ג- תשנ"ד

(1994-1964)

100

17.00

017

המפד"ל- מזכ"ל מדיני

 

תרפ"ב- תשנ"ה

(1995-1922)

34

5.83

018

דובר המפד"ל

א,ב

תשמ"ג- תשנ"ה

(1995-1983)

42

7.20

019

ארגון ותיקי התנועה

 

תשל"ח-תשנ"ד

(1978-1994)

4

0.68

020

איגוד המושבים של הפועל המזרחי

א, ב

תשכ"א- תשנ"ב

(1992-1961)

179

30.43

021

הפועל המזרחי בישראל- מחלקת עלייה וקליטה

 

תשט"ז- תשנ"ה

(1995-1956)

30

5.14

022

תהל"ה- תנועה התנדבותית לעלייה הדתית

א, ב

תשמ"ב- תשנ"ד

(1994-1982)

49

8.34

023 ילדים- "עיירת לי"

"ילדים"-א,ב

"עיירת לי"-א

תשמ"ה- תשנ"ה

(1995-1985)

37 6.29

024

משרד הדתות- קטעי עיתונות

 

תש"ד- תשמ"ג

(1994-1983)

92

15.77

025

המזרחי- הפועל המזרחי בארה"ב

א, ב

תרע"ח- תשמ"ו

(1986-1918)

21

3.60

026

המזרחי- הפועל המזרחי בקנדה

א, ב

תרפ"ג- תשל"ט

(1979-1923)

2

0.34

027

הסתדרות נשי מזרחי באמריקה

א

תרצ"ג- תשנ"ט

(1998-1933)

2

0.34

028 תנועת "נאמני תורה ועבודה" א

תשל"ט- תשנ"ד

(1994-1979)

16 2.72