JSIJ - כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות

 

JSIJ הוא כתב עת אלקטרוני שפיט העוסק בכל תחומי מדעי היהדות והמופץ חינם דרך האינטרנט.

כתב העת יוצא לאור באופן קבוע מאז שנת 2002. השימוש בפרסום אלקטרוני נועד לאפשר פרסום מאמרים במהירות המרבית ותוך זמינות מרבית לקוראים.

תקוותנו כי השימוש בפלטפורמה זו יאפשר בשלבים מאוחרים יותר חיפושים משוכללים, קישוריות וכדומה.

JSIJ כולל מאמרים בעברית ובאנגלית. המאמרים מתפרסמים כקבצי PDF.

 

חברי המערכת

עורך ראשי - יעקב קוגל

מזכיר המערכת - לייב מוסקוביץ

מערכת

אלברט באומגרטן - אוניברסיטת בר אילן

ישעיהו גפני - האוניברסיטה העברית

ג'י הריס - אוניברסיטת הרווארד

יוסף יהלום - האוניברסיטה העברית

 

 

חיים סולוביצ'יק - ישיבה יוניברסיטי

שמא פרידמן - ביהמ"ד לרבנים באמיריקה - אוניברסיטת בר-אילן

ישראל קנוהל - האוניברסיטה העברית

משה רוסמן - אוניברסיטת בר אילן

מועצה מדעית מ' בר-אילן, מ' גרסיאל, ה' וייס, א' טאובר, ט' כהן, י' לורברבוים, א' ליפסקר, ז' ספראי, ר' קצוף, ש' שרביט

פרטי יצירת קשר

דוא"ל: gr.jsij@biu.ac.il

הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002

ISSN:1565-7388