גליון מספר 15 (2019)

שם המחבר שם המאמר PDF
אלי גורפינקל חובב ציון קורא את 'מורה הנבוכים': הערות והגהות ר' יעקב בכרך למורה הנבוכים ולפירושי נרבוני וסטאנוב
יוסף א' דוד 'היא הוא והוא היא' – שייכות ושינוי הלכתי בהלכה הקראית בימי-הביניים ובמסורות חוק סמוכות
מירב (טובול) כהנא אמרות מספריות במשנה ובתוספתא
עמרם טרופר ושוב ל"ראשי פספסין"
שלם יהלום תורת הכינויים של ר' אליעזר מטוכהיים
חנן יצחקי באיזה נוסח של שולחן ערוך השתמש בעל ה'פתחי תשובה'?
יונתן פיינטוך אסתר ואלכסנדר: עיצוב בבלי לסיפור ארץ-ישראלי
שלמה זאב פיק החזן בפרובינצא
שלום צדיק הבחירה בהגותו של ר' אהרון בן אליהו מניקודמיה הקראי
בנימין קצוף קטעי כריכה של תוספתא נדרים מנורצ'יה ומקומם במסורת הנוסח
אברהם אופיר שמש "ובארץ ישמעאל עושין כן ואין לחם נכבד ממנו": השפעתן של הקולינריה והדיאטטיקה במרחב המוסלמי בימי הביניים על פירושי ראב"ע למקרא
Robert Brody Shamma Friedman’s Treatment of the Story of Rav Kahana
Lea Himmelfarb Rabbi Samson Raphael Hirsch's Use of Biblical Accentuation in his Commentary on Psalms
Nachman Levine Rav, Roman Imagery, and Korah’s (True) Colors
Yael Shemesh The Sacrifice of Jephthah’s Daughter (Judges 11) as a Reflection Story of Rebecca’s Betrothal and Marriage (Genesis 24)