מפגשי פורום פולין

פורום פולין הוקם כפורום המשלב את ההיבט הגיאוגרפי עם הנושאי. הוא כולל חוקרים בפולין העוסקים בתולדות יהודי פולין קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, פעילי חינוך והנצחה בפולין העוסקים בנושאים אלה, וכן חוקרים ופעילים בארץ ובמדינות אחרות, כולל חברי פורומים אחרים במכון, שאף הם עוסקים בתולדות יהודי פולין ובהנצחתם.

הפורום נוסד באוגוסט 2019. מרכזת הפורום היא ד"ר לאה גנור. הפורום מקיים מפגשי זום שעולים לערוץ היוטיוב של המכון לחקר השואה. 

Poland Forum – list of lectures Academic year 2023

Link Name Subject Date
https://www.youtube.com/watch?v=nhh0GDRyCjQ Dr. Yakov Falkov The 80th Anniversary of the Almost Forgotten Mikicinski-Szarkiewicz Affair: Did It Affect the Course of World War II? 10.1.2023
https://www.youtube.com/watch?v=x5VcOSsjuWM Dr. Avital Bloch From Warsaw and Lublin to Haifa: The Letters of Hadassah and Eliezer Lipa Bloch, 1933-1939 14.3.2023
https://www.youtube.com/watch?v=LlZVCfl1uPc&t=10s Dr. Ewa Witar Divorces in the Lodz Ghetto. Social and legal phenomenon 23.5.2023
https://www.youtube.com/watch?v=JP-QzrGsWLc Mr. Gershon Pinchevski Last Act of Grace - A memorial and commemration projact To the Righteous Among the Nations in Israel 6.6.2023
https://www.youtube.com/watch?v=G-bVoBB8ABE   International Holocaust Rememberance day 16.1.2024
https://www.youtube.com/watch?v=Ke0lOo3bn2o ד"ר לאה גנור, ד"ר יואל רפל ומאיר בולקה רב שיח בנושא: "ישראל ופולין לאור זכרון השואה
 
23.1.2024
https://www.youtube.com/watch?v=E3xdGIvKQcc   The meeting includes3 short lectures based on articles from the Poland Forum new book : Holocaust History, Holocaust Memory Jewish Poland and Polish Jews, During and After the Holocaust 19.3.2024