פורומים

מאז אוקטובר 2018 הקים המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר מספר פורומים רב-תחומיים המהווים כל אחד בית מחקרי חם לחוקרים ולפעילים בנושאים שונים הקשורים בשואה ובספיחיה. 

ארבעת הפורומים שנפתחו שבהם משתתפים יחד יותר מ300 חוקרים, הם:

 

המאחד עמיתי מחקר ועמיתי ציבור הפועלים במסגרת המכון. המאחד 30 חוקרות ברחבי העולם מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר נשים בשואה ובשארית הפליטה. ״חוקרים זוכרים: חוקרים בני הדור השני והשלישי ומורשת השואה" – פרויקט מחקר הכולל קבוצת מיקוד, וקבוצה גדולה של מעל 200 חוקרים בני הדור השני והשלישי שהשתתפו בשלב מילוי שאלונים.  המאחד את 37 אנשי הסגל באוניברסיטת בר-אילן העוסקים בנושא השואה, אנטישמיות, שארית הפליטה, נאציזם, פאשיזם, בני ה"דור השני", וה"דור השלישי", וכדומה.
קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >>

פורום של חוקרים ופעילי חינוך והנצחה בפולין ומחוצה לה העוסקים בתולדות יהודי פולין לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה.

פורום של חוקרים, פעילי ציבור, ובני "הדור השני" ו"הדור השלישי" בבריטניה העוסקים בחקר השואה, הוראתה והנצחתה.

פורום של חוקרים, פעילי ציבור, ובני "הדור השני" ו"הדור השלישי" בשווייץ העוסקים בחקר השואה, הוראתה והנצחתה.

פורום בינלאומי של חוקרים העוסקים בחקר מקרים של יהודים שהצילו יהודים (בודדים וקבוצות) בתקופת השואה.

קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >>
 
פורום של חוקרים ופעילי חינוך והנצחה ברומניה ומחוצה לה העוסקים בתולדות יהודי רומניה לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה. פורום של חוקרים ברחבי העולם העוסקים בהיבטים שונים של ספרות שואה מכל התקופות וכן ייצוג השואה במדיה הויזואלית ובתקשורת. פורום של חוקרים העוסקים בתולדות יהודי הונגריה לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה.  
קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >>