פורומים

מאז אוקטובר 2018 הקים המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר מספר פורומים רב-תחומיים המהווים כל אחד בית מחקרי חם לחוקרים ולפעילים בנושאים שונים הקשורים בשואה ובספיחיה. 

ארבעת הפורומים שנפתחו שבהם משתתפים יחד יותר מ300 חוקרים, הם:

 

המאחד עמיתי מחקר ועמיתי ציבור הפועלים במסגרת המכון. המאחד 30 חוקרות ברחבי העולם מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר נשים בשואה ובשארית הפליטה. ״חוקרים זוכרים: חוקרים בני הדור השני והשלישי ומורשת השואה" – פרויקט מחקר הכולל קבוצת מיקוד, וקבוצה גדולה של מעל 200 חוקרים בני הדור השני והשלישי שהשתתפו בשלב מילוי שאלונים.  המאחד את 37 אנשי הסגל באוניברסיטת בר-אילן העוסקים בנושא השואה, אנטישמיות, שארית הפליטה, נאציזם, פאשיזם, בני ה"דור השני", וה"דור השלישי", וכדומה.
קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >> קראו עוד >>