גליון מספר 13 (2015)

מחבר שם המאמר PDF
Don Seeman Maimonides and Friendship
יאיר האס

שלילת האמונה בתחיית המתים בהגותו של ר' אברהם אבן עזרא

שמחה עמנואל כתבי היד של תשובות הרשב"א שבידי חכמי המאות החמש עשרה - התשע עשרה
בועז הוטרר ה'שלגאבום': פרק בתולדות עירוב החצרות במערב אירופה
גלעד ששון רעיון הענישה הקיבוצית כקו המוביל בעריכת סוגיית חטא עכן שבבבלי סנהדרין
איתי מרינברג - מיליקובסקי הוי גולה למקום תורה? עצמאות, פריפריאליות ותלמוד תורה בדימוי של ר' אלעזר בן ערך
דרור ארליך תאוריית הענישה הגמולנית בדיונים על הגהנום במחשבת חז"ל
Richard Hidary One May Come to Repair "Musical Instruments": Rabbinic Authority and the History of the Shevut Laws