גליון מספר 9 (2010)

מחבר

שם המאמר

PDF

יונתן שגיב

שחיטה שהיא משיכה ואוהל שהוא אישה:

כיוון חדש לפרשנות המילולית של חז"ל ומניעיה

גלעד ששון

סיפור נפילת דוד בשבי ישבי בנוב על פי בבלי סנהדרין

תרומתם של המקורות, של העריכה, של המבנה ושל העלילה למסר הרעיוני

רבין שושטרי

"הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו":

הנוסח התימני למסכת סוטה (בבלי) ויחסו לרמב"ם

ארנון עצמון

שחזור נוסח המדרש על פי מקבילות- מקורות:

פרדיגמה חדשה לבעיה ישנה

דרור אידר

אמנות הסיפור היהודית- פרסית בימי הביניים

עיון בסיפור ר' עקיבא ורחל בשני כתבי יד: מן המאה ה-14 ומן המאה ה-16

ערן ויזל

הפירוש המיוחס לרש"י לספר עזרא-נחמיה

שלום צדיק

בחירת האדם ורצון החיות בפילוסופיה היהודית בסוף ימי הביניים

ברוך אלסטר

פירוש ה'מצודות' לנביאים וכתובים: הערות המבוא

Bernard S. Jackson

Human Law and Divine Justice: Towards the Institutionalisation of Halakhah

Judith Hauptman

A New View of Women and Torah Study in the Talmudic Period

Jair Haas

Writing by Divine Imperative as a Criterion for the Prophetic Authority of Texts in the Biblical Exegesis of Isaac Abarbanel