גליון מספר 7 (2008)

מחבר

שם המאמר

PDF

ישי רוזן-צבי

ברכות הראייה והופעת המערכת הליטורגית בספרות התנאית

אברהם וולפיש

העריכה היוצרת וכוח היצר : עיון בעריכת מסכת קידושין במשנה, בתוספתא ובבבלי

רונית שושני

עיון בשני סיפורים במדרש רות זוטא ובעיבודם ב"חיבור יפה מהישועה"

יצחק הרשקוביץ

איש מפי איש : עיונים בהשתלשלות התורה שבעל פה בהקדמת משנת התורה לרמב"ם

יאיר האס

פירוש שיר השירים המיוחס לר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) : עיון מחודש בשאלת זהות המחבר

יוסף עופר

הכרעת נוסח המקרא על פי המסורה: שיטתו של הרב ברויאר ומקורותיה

Yitzhak Berger

The Commentary on Proverbs in MS  Vatican Ebr. 89 and the Early Exegesis of Radak 

Richard C. Steiner

On the Original Structure and Meaning of Mah Nishtannah and the History of Its Reinterpretation