פורום "הונגריה"

במהלך שנת 2022 ביוזמת בנימין אברהמי, הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ולהקים פורום נוסף, פורום הונגריה. הפורום כולל חוקרים העוסקים בתולדות יהודי הונגריה קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, והוא כולל בין החברים פעילי חינוך והנצחה העוסקים בנושאים אלה. מרכז הפורום הוא בנימין אברהמי והכוונה לקיים מפגשים בין החברים, לעודד שיתוף ידע, ולהביא לקיום ימי עיון, כנסים, וסדנאות בתחום זה. הפורום אמור לשמש במה לשיתופי פעולה בין החברים במדינות השונות. הדבר נעשה הן באמצעות מפגשים בזום והן באמצעות רשימת האינטרנט של הפורום שנוצרה עם הקמתו.

מי אנחנו?