פורום "הונגריה"

במהלך שנת 2022 ביוזמת בנימין אברהמי, הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ולהקים פורום נוסף, פורום הונגריה. הפורום כולל חוקרים העוסקים בתולדות יהודי הונגריה קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, והוא כולל בין החברים פעילי חינוך והנצחה העוסקים בנושאים אלה. ועדת ההיגוי של הפורום הם החברים ד"ר אילה נדיבי וד"ר יהודה הרטמן.
מרכז הפורום הוא בנימין אברהמי והכוונה לקיים מפגשים בין החברים, לעודד שיתוף ידע, ולהביא לקיום ימי עיון, כנסים, וסדנאות בתחום זה. הפורום אמור לשמש במה לשיתופי פעולה בין החברים במדינות השונות. הדבר נעשה הן באמצעות מפגשים בזום והן באמצעות רשימת האינטרנט של הפורום שנוצרה עם הקמתו.

מי אנחנו?

page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536
בנימין אברהמי ד"ר יהודה הרטמן ד"ר אילה נדיבי יובל אלפן
page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536
ד"ר מרים פרבר רותי גליק נעמי גרין דוד הוליץ
ד"ר יצחק הרשקוביץ רוני לוסטיג פרופ' רות לורנד פרופ' רות לנדאו
פרופ' מיכאל מילר ד"ר אטילה נובאק מאיר נחשון ד"ר אנה סלאי
זהבה קור ד"ר נדב קפלן ד"ר מנחם קרן-קרץ פרופ' אילנה רוזן
אגנס שמש דוד וייסברגר ד"ר משה ורד משה גולן
תמונה של עילית בן דן ד"ר חוה ברוך אפרים כהן  
עילית בן דן ד"ר חוה ברוך אפרים כהן