המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג

הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום כנסים וימי עיון פרסומי ומחקרי המכון פרטי יצירת קשר

המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, הקתדרה לציונות דתית ע"ש יוסף אורגלר והארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום מהווים מרכז מחקר של הציונות הדתית. מטרתו הראשונית של המכון, כאשר הוקם בשנת תשל"ב (1972) היתה חקר הציונות הדתית בפולין והוצאת כתבי הרב מאיר בר אילן. מאז המכון המשיך לפעול ולעודד את  המחקר והלימוד של הציונות הדתית, תולדותיה ומאפייניה מאז ראשית הציונות ועד ימינו.

הנהלת המכון

בדומה למכונים אוניברסיטאיים רבים, במשך השנים עמדו בראש המכון בזה אחר זה מספר חברי הסגל של האוניברסיטה שעסקו בתחום. את המכון יסד פרופ' אברהם חיים רובינשטיין ביחד עם ד"ר זרח ורהפטיג שעמד לימינו במלאכת הקליטה של ארכיונים ואוספים שמכילים תעודות, פרטיכלים, יומנים, תמונות והתכתבויות שונות הן מאנשים שונים והן ממוסדות שונים ששוכנו בארכיון. כלל החטיבות עוסקות בנושאים הקשורים בציונות הדתית- אישיה, מוסדותיה וארגוניה.

לאחר פרישתו של פרופ' אברהם רובינשטיין עמדו בראש המכון האנשים הבאים:

פרופ' מרדכי אליאב

פרופ' יהושע קניאל

פרופ' גרשון בקון

פרופ' יהודה פרידלנדר

פרופ' יהושע שוורץ

פרופ' משה אורפלי

פרופ' ג'ודי תידור באומל שוורץ

פרופ' אלה בלפר

כיום עומד בראש המכון פרופ' דב שוורץ

 

תחומי העניין של המכון:

תולדות הציונות הדתית וזיקתה לציונות הכללית, התפתחות המחשבה הפילוסופית של הציונות הדתית, ספרות ואמנות יהודית בציונות הדתית, החינוך היהודי ובפרט הציוני דתי בישראל ובתפוצות, היבטים גיאוגרפיים, יישוביים, חברתיים וכלכליים של החברה הציונית דתית, תרומת הציונות הדתית לחברה היהודית בישראל ובתפוצות.

פעילות המכון:

המכון מקיים כנסים וימי עיון ומפרסם קבצים מדעיים בנושאים שונים הקשורים בציונות הדתית. (למידע על הכנסים לחץ כאן מידע עבור פירסומי המכון לחץ כאן) ובכך מסיע לחקר הציונות הדתית. כמו כן במסגרת המכון פועל הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום.

מרכזת המכון: ד"ר עדיה הדר

פרטי יצירת קשר

הארכיון

משרדי המכון

הספריה המרכזית (401)

קומת הביניים חדר 068A

טלפון: 03-5317947    

ארכיונאית: עליזה אדלמן

דוא"ל: aliza.haiman@biu.ac.il

דוא"ל הארכיון: zionism.arcive@biu.ac.il 

אתר החיפוש: https://ziondatit.keysofthost.com/

 

בניין יהדות (410)

חדר 204

טלפון:  03-5317549  

מרכזת המכון: ד"ר עדיה הדר

דוא"ל:adaya.hadar@biu.ac.il