מחקרים מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג

בנוסף לכנסים שהמכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג עורך ומשתתף איתם הוא גם מוציא לאור קבצי מחקרים. עד כה יצאו לאור שלוש סדרות: בשבילי התחייה (שלושה כרכים), מאה שנות ציונות דתית (שלושה כרכים) וקובץ ציונות דתית : היסטוריה רעיון חברה שעד כה (סוף שנה"ל תשע"ט) כלל שלושה כרכים אך ישנם כרכים נוספים בהוצאה לאור.

כל הסדרות יצאו בהוצאת אוניברסיטת בר אילן  

ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה

בעריכת דב שוורץ

"ציונות דתית" הוא קובץ מחקרים מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, שעניינו בהיסטוריה של הציונות הדתית, בהגות הפילוסופית של אנשי הציונות הדתית ובתהליכים העוברים על התנועה והחברה הציונית הדתית, מייסודה בשנת 1902 ועד ימינו. 

ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה, כרך א'

תמונת שער הספר ציונות דתית, היסטוריה, רעיון, חברה, כרך א'

בקובץ זה, מחקרים על מייסד "המזרחי", הרב יצחק יעקב ריינס, על הרב אברהם יצחק הכהן קוק ועל התגובות הרבניות לתוכנית ההתנתקות.

ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה, כרך ב'

קובץ ציונות דתית היסטוריה, רעיון חברה, כרך ב

בקובץ זה מחקרים על הנצי"ב מוולוז'ין, על הרב אברהם יצחק הכהן קוק, על שמואל חיים לנדוי (שח"ל), על הרב דוד שלמה שפירא, על המשמעויות של איחוד המזרחי והפועל המזרחי ועל חוג האידאולוגים של ישיבת "מרכז הרב".

ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה, כרך ג'

שער הספר ציונות דתית הסטוריה רעיון חברה כרך ג

בקובץ זה מחקרים על מנהיגים, רבנים ומחנכים בולטים בציונות הדתית: מראד פרג, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אליעזר מאיר הלוי (רא"מ) ליפשיץ, הרב יצחק אריאלי והרב אליעזר ברקוביץ, וכן מאמר על השיח הרבני בקרב רבני הציונות הדתית על התופעה של נסיעה לאומן.

 


מאה שנות ציונות דתית

בעריכת דב שוורץ ואבי שגיא

ציונות הדתית היא אחת מן התנועות המהפכניות המרתקות בהיסטוריה היהודית החדשה ובתולדות הציונות. בהגותה ובדרכה היא משקפת באופן בהיר את המתח שבין המחויבות למסורת העבר ובין פתיחות למודרנה בהווה ולקראת העתיד.

הקובץ מאה שנות ציונות דתית הוא ניסיון ראשון להציע דין וחשבון ביקורתי רב-תחומי על הציונות הדתית. בספר עולות סוגיות מהותיות בתולדות התנועה הציונית-הדתית ונדונות העמדות שנוסחו במשך שני יובלות קיומה - לפני הקמת המדינה ומאז ועד ימינו. הוא משרטט את השקפת עולמם של האישים המרכזיים שפעלו במסגרת התנועה ועיצבו את דרכה ובוחן את דרכי ההתמודדות עם אתגרי המציאות המשתנה.

בשלושת הכרכים של מאה שנות ציונות דתית - אישים ושיטות; היבטים היסטוריים; היבטים רעיוניים – קובצו מאמרים משל טובי החוקרים, המציעים נקודת תצפית חדשה ומורכבת לכל מי שמצוקת העם היהודי וההוויה היהודית קרובות ללבו.

מאה שנות ציונות דתית : אישים ושיטות

מאה שנות ציונות דתית : היבטים היסטוריים

מאה שנות ציונות דתית : היבטים רעיוניים

 


בשבילי התחיה

בעריכת מרדכי אליאב

יריעה רחבה של נושאים בתחום הרעיוני וההיסטורי של הציונות הדתית מראשית דרכה עד ימינו. תיאורי אישים ומשנתם, ארגונים ומגמותיהם, ודיון בעימות שבין ערכי היהדות המקובלים לחיים המודרניים (מלווה בתיעוד).

בשבילי התחייה כרך א'

בשבילי התחייה כרך ב'

בשבילי התחייה כרך ג'