חטיבות אישיות בארכיון לחקר הציונות הדתית

הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום כנסים וימי עיון פרסומי ומחקרי המכון פרטי יצירת קשר
 

ניתן לחפש חומר בארכיון גם כאן וגם בתכנת החיפוש

הוראות לחיפוש בתכנת החיפוש

       

מספר חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

מספר מיכלים

מטר מדף

PA/01

בר אילן (ברלין), מאיר

א,ב, ג

תרס"ג- תש"ט

(1949-1903)

35

5.95

PA/02

הרב יצחק ניסנבויים

החטיבה מקוטלגת רק בתכנה

א 1908-1939 1 0.17

PA/03

בי'זנסקי- בזק, בצלאל

 

תרע"ט- תשל"ג

(1973-1919)

2

0.34

PA/04

ברנשטיין, ישיעהו

 

תרפ"ו- תשכ"א

(1926-1961)

1

0.17

PA/05

גרדי, נתן

 

תר"פ- תשל"ז

(1977-1920)

3

0.17

PA/06

גרינברג, יעקב אהרון

 

תרע"ז- תשכ"ח

(1968-1917)

1

0.17

PA/07

גשורי, מאיר שמעון

 

תרפ"ג- תשל"ה

(1975-1923)

1

0.17

PA/08

טכורש, כתריאל פישל

א, ב

תר"פ- תשל"ט

(1979-1920)

32

5.44

PA/09

לסלוי, יעקב

 

תר"פ- תש"ה

(1945-1920)

1

0.17

PA/10

זילברפרב שלום- המפד"ל

 

תשכ"ב- תשמ"ד

(1984-1962)

3

0.51

PA/11

עמינח, נחמיה צבי

 

תרפ"ג- תשכ"ד

(1964-1923)

4

0.68

PA/13

ורדי, יצחק

 

תרצ"א- תשנ"ד

(1994-1931)

1

0.17

PA/15

קורץ, משה אריה

 

תרצ"ז- תשכ"ד

(1964-1937)

1

0.17

PA/16

ורהפטיג, זרח

א,ב,ג

תש"ג-תשנ"ט

(1999-1943)

55

9.35

PA/17

שפירא, יוסף

א,ב

תשל"ג-תשמ"ח

(1988-1973)

9

1.53

PA/18

רוטנברג, מתתיהו

 

תשי"ב-תשכ"ח

(1968-1952)

1

0.17

PA/19 אורי אילן והרב שמעון שקופ א 2010-1860 34 5.78
PA/21

הרב אונטרמן, איסר יהודה 

החטיבה מקוטלגת רק בתכנה

א 1939-1976 3 0.51
PA/24 יצחק מאיר א 1959-2020 23 3.91
PA/23 מרים יחיאלי א 1926-2019 11 1.87
PA/25 משה מושקו מושקוביץ א,ב 1948-1920 28+3 5.27

תיקים המדברים על נשים בציונות הדתית