גליון מספר 5 (2006)

מחבר

שם המאמר

PDF

רבקה רביב

עיצוב נבואות ארבע המלכויות בדניאל בספרות חז"ל

ישי רוזן-צבי

מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני

אהרן מונדשיין

" לך ה' הגדולה" וכו': מהודיה נסיבתית להמנון קוסמי

לחידת מסכת הפירוש של ראב"ע לספר דברי הימים

ברוך אלסטר

'האשה העזובה' בפרשנות שיר השירים

יהודית קליק

משפט בייליס בשיח הציבורי ביחס למיעוטים לאומיים אחרים: המקרה של הווטיאקים (אודמורטים)

נריה גוטל

יחסו של הראי"ה קוק לספר "בשמים ראש"

יוסף באומגרטן

Immunity to Impurity and the Menorah

יהושע שוורץ

"Reduce, Reuse and Recycle": Prolegomena on Breakage and Repair in Ancient Jewish Society: Broken Beds and Chairs in Mishnah Kelim