מסכת חוברת א'

תוכן עניינים

חוברת א (תשס"ב)

ישראל ויהונתן אומן, לזכרה של אסתר אומן ז"ל

אוריאל סימון, 'וילך מנוח אחרי אשתו' – מקום האישה בחברה המקראית

שולמית אליצור, על פיוטי חתנים והפטרת חתנים

עדן הכהן, עיון בדמותה של אסתר המלכה לאור הפיוט 'אסתר ומרדכי לבם ניתך' ומקורותיו המדרשיים

חניטל אופן, כתובת אישה – מקור חיובה ומשמעותה

דבורה נוב, 'יש לך כנפי רוח' – תנועה ומחול כעבודה אמונית

אקטואליה: רות גביזון, על זכויות אדם וסדרי תפילה בכותל 

מקור: 'הדיבור היומיומי' (מוריס בלנשו, תרגום מצרפתית); הרב דניאל אפשטין, הפילוסוף והסופר: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? מאמר מבוא להגותו של מוריס בלנשו

ספר חדש: אביעד הכהן, 'כלה כמות שהיא', על ספרו של אברהם גרוסמן: חסידות ומורדות – נשים יהודיות באירופה בימי הביניים