גליון מספר 10 (2011)

מחבר

שם המאמר

PDF

דוד הנשקה

"דדיך מיין" : משהו למסורות המקרא שלתנאים

יצחק רונס ואביעד יחיאל הולנדר

כיצד יהיו הילדים נאים: רבי אליעזר והאאוגניקה בעיני חז"ל

מרדכי סבתו  

ורבין שושטרי

סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד בעל פה ללימוד בכתב

אברהם אופיר שמש

"קשה שבכולן- אסכרא" : הדיפתריה כמחלה קדושה וכעונש טליוני בספרות המשנה והתלמוד

איתמר כסלו

פירוש רשב"ם לפרשת הבריאה

Alan Cooper

Once Again Seething a Kid in Its Mother's Milk

  Joshua Schwartz and Peter Tomson

When Rabbi Eliezer Was Arrested for Heresy

Jay Rovner

Structure and Ideology in the Aher Narrative (bHag 15a and b)

Mordechai Z. Cohen

A Talmudist's Halakhic Hermeneutics: A New Understanding of Maimonides' Principle of Peshat Primacy

Moshe Rosman

Categorically Jewish, Distinctly Polish: The Museum of the History of Polish Jews and the New Polish-Jewish Metahistory