גליון מספר 22 (2022)

שם המחבר שם המאמר PDF תאריך עליה לאתר
אליעזר באומגרטן ר' נתן נטע שפירא מקרקוב - התורה ושמות האל 15.3.2023
אבינועם ביר התפרצות הדוברים בסיפור המקראי כאמצעי ספרותי 27.10.2022
איתמר ברנר מיסטיקה של חיי היומיום בהגותו של הרב שג"ר : מפנומנולוגיה קיומית לחזון גאולה אוניברסלי 27.10.2022
טובה גנזל ואלי פישר אשנב לדרכי עבודתו של הרב דוד צבי הופמן בפסיקת הלכה 25.7.2022
עידו חברוני סיפור רבי יוחנן וריש לקיש לאור שיבוצו במחזור סיפורי רבי אלעזר בן רבי שמעון (בבלי בבא מציעא פג ע"א-פד ע"א) 29.6.2022
יוסף עופר מקורו של מנהג 'בי"ה שמ"ו' בכתיבת ספרי תורה 18.10.2022
זהר עמר שיעור "כביצה" לאור המציאות הקדומה 19.3.2023
דניאל קז'דן ובנימין קיי Unlocking Ancient Texts with New Tools: A Data-Centered Study of the Mishnah 8.12.2022
אבירם רביצקי פירושיו של ר' אברהם אליהו כהן לברייתא דר' ישמעאל : מהדורה מוערת 15.2.2023
עדיאל שרמר ובנימין קצוף 'צבת בצבת': מקורה, עריכתה ונוסחה של הברייתא על כתב התורה בתוספתא סנהדרין 09.05.2022
Carson Bay Not ‘Natural Law’: [The] Law(s) of Nature ([ὁ/οἱ] νόμος/νόμοι φύσεως) in Flavius Josephus 15.2.2023
   

רשימת המשתתפים בגליון 22