גליון מספר 18 (2020)

שם המחבר שם המאמר PDF
אלי גורפינקל שלושת יסודות האמונה לפי מהר"ל מפראג
ערן ויזל 'משה כתב ספרו ופרשת בלעם': לשאלת אזכורה של פרשת בלעם בבבא בתרא יד ע"ב
שמחה עמנואל מנהר פרת ועד קורדובה: תשובות מארבע כנפות הארץ בכ"י ירושלים
יצחק ש' פנקובר חילופי סוראי ונהרדעי בתנ"ך – נוסח, ניקוד ופרשיות פתוחות וסתומות
Mordechai Z. Cohen Rashi’s Literary Outlook as Reflected in his Conception of the Biblical Narrator: His Use of the Term Ha-Meshorer (“The Poet”) and its Impact in the Northern French Peshat School