פורום חוקרים זוכרים

השכבה הדורית הקרויה בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" לניצולי שואה הצמיחה מתוכה רשימה ארוכה של חוקרים בתחומים מגוונים של המדעים. את החוקרים האלה ניתן לחלק לשתי קבוצות מרכזיות. אלה שבחרו להקדיש את חייהם המקצועיים למחקר שיש לו נגיעה ישירה לטראומה של השואה, לעבר המשפחתי ו\או להיסטוריה הקהילתית והלאומית, ואלה שלכאורה לתחום העיסוק המקצועי שלהם אין נגיעה ישירה לשואה. יש אלה שניתן לומר עליהם שכל עיסוקם מונע מן הטראומה שחוו הוריהם וסביהם, והם תרגמו את הטראומה הזאת לכוח מניע לקידום מחקרי-מקצועי ולכוח טיפולי. אחרים אינם רואים בבחירתם המקצועית קשר כלשהו לעברם האישי.

כחוקרים, אמונים אנשים אלה על דרכי חשיבה וניתוח מיוחדים, ושימוש בכלי הביטוי הייחודיים לאנשי מחקר. כאמור, יש מביניהם העוסקים ישירות בתחום השואה בעוד שאחרים עוסקים במחקר בתחומים שאינם קשורים ישירות לשואה, אך במבט קרוב יותר, יש ביניהם כאלה שהשואה מלווה את פעילותם המחקרית כל העת כמעין מנגינת לוואי חרישית. פורום "חוקרים זוכרים" בוחן את השכבה הדורית של בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" כחוקרים, ומבקש לבחון את מהות הקשר בין היותם חוקרים לבין היחס שלהם לנושא השואה ולזיכרון השואה. הרציונל מאחורי הפרויקט הנו כפול: בהיבט התיאורטי - הדגש האנטי-פוזיטיביסטי על הקשר בין בית הגידול של החוקר, בזמן ובמקום מסוימים, לבין זיכרון השואה כפי שבא לידי ביטוי אצלו; בהיבט התוכני – להראות את ריבוי הגישות לזיכרון השואה בקרב חוקרים שגדלו בפרק זמן מסוים, ובכל זאת לחפש אצל גישות אלו מכנים משותפים. חשוב לציין שאין אנו יוצאים מתוך הנחה מוקדמת שכל החוקרים המשתתפים בפרויקט חולקים את אותן החוויות ההיסטוריות, ובוודאי לא את אותן הפרשנויות והמשקל שהם נותנים לחוויות אלו.

בין השאלות הנשאלות: כיצד מתמודדים חוקרים בני ה"דור השני" ו"הדור השלישי" מכל אחת מהקבוצות שמנינו לעיל, עם זכר השואה? האם היותם בני ה"דור השני" ו"הדור השלישי" השפיע על בחירותיהם המקצועיות, ואם כן, כיצד בא הדבר לידי ביטוי? באיזה אופן משפיעה עובדת היותם חוקרים, אמונים על שיטות מחקר ספציפיות, על דרך התמודדותם עם השואה? שאלות אלו ואחרות יעמדו במוקד הדיונים שיתקיימו בתוך קבוצת הדיון המהוות השלב הראשון בפרויקט זה. במסגרת הדיונים מעלים המתדיינים באופן רפלקסיבי מחשבות על שאלות הקשורות בהיותם בו בזמן חוקרים, ובני הדור השני. בסיום הפרויקט תקיים קבוצת הדיון כנס באוניברסיטת בר אילן ובו תציג את מסקנותיה.

הפרויקט מחולק לשתי חטיבות. בחטיבה הגדולה שלחה פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ מעל 300 שאלונים לחוקרים בני הדור השני והשלישי בארץ ובחו"ל. בחטיבה המצומצמת הוקמו שלוש בוצת מיקוד הנפגשות פעם בחודש בכדי ללבן את הסוגיות המרכזיות העולות מתוך השאלונים. כל חברי קבוצות המיקוד כותבים אוטוביוגרפיות אקדמיות שיתפרסמו בספר שיראה אור בעברית ובאנגלית בעריכת פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ופרופ' שמואל רפאל, תחת הכותרת: Researchers Remember: Research as an Arena of Memory for Offspring of Holocaust Survivors, A collection of academic autobiographies

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ מרכזת את הפורום.

 

 

 מי אנחנו?

 

חברי קבוצת מיקוד א'

page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536
פרופ׳ ג׳ודי באומל שוורץ חוקרת בכירה ומרכזת הפורום פרופ׳ זהבית גרוס פרופ׳ חיים טייטלבאום פרופ׳ אילן צרפתי
page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536
ד"ר דן קרטר פרופ׳ שמואל רפאל ויוונטה פרופ׳ דב שוורץ ד"ר ליאת שטייר-לבני

 

חברי קבוצת מיקוד ב'

page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן דב אייכנוואלד פרופ' דב דורי פרופ' יהודית דורי
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר בלה רות סמואל טננהולץ ד"ר הילדה נסימי פרופ' עמנואל פרידהיים פרופ' אברהם רזניק

 

חברי קבוצת מיקוד ג'

page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
Anita Grosz Prof. Dorota Glowacka Naomi Levy Dr. David Clark
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
Prof. Sam Juni  Rachel Jarach-Sztern Prof. Susan Jacobowitz Dr. Jacqueline Heller
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
Dr. Katalin Pecsi-Pollner Prof. Abraham J. Peck Rina Krautwirth Elizabeth (Elzbieta) Karpowicz
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
    Dr. Ariel Zellman Anita Winter