פורום "לונדון"

בקיץ 2019 הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר. חלק מפעילות זו כוללת הקמת פורומים בינלאומיים, גיאוגרפיים או נושאיים. "פורום לונדון" הוקם כפורום גיאוגרפי של חוקרים, פעילי ציבור, ובני "הדור השני" ו"הדור השלישי" בבריטניה, העוסקים בחקר השואה, הוראתה והנצחתה.

הפורום נוסד ביוני 2019 ומקיים מפגשים בהם דנים החברים בנושאים שונים הקשורים בחקר השואה ובהנצחתה במסגרת המפגשים המתקיימים יחד עם חברי המכון המגיעים לבריטניה וקבוצת האינטרנט של הפורום. 

חברי הפורום משתפים מידע עם כלל חברי הפורומים במכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר באוניברסיטת בר-אילן לגבי פרסומים, ימי עיון, כנסים, וסדנאות בנושא השואה המתקיימים בבריטניה וכן מקבלים מידע לגבי פעילות המכון בארץ ופורומים אחרים בחו"ל. 

 

 מי אנחנו?

page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536 page5image54763648
ד"ר דוד קלארק  חוקר בכיר ומרכז פורום לונדון ג'ינה בורג'ס ווינינג ליאוני גראייף פרופ' ליסה פיין פרופ' מליסה רפאל
page1image54709712 page2image54534896 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
אן סלינג'ר ד"ר זואי וקסמן אניטה גרוס מוניקה לואנברג ד"ר קריסטין שמידט
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר טובי סימפסון בן ברקו נעמי לוי רות וייל גייל  אוליבר וולטר 
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
דוד ביר אליסון וורנר פאולין לויס לוסי אטינגר  ג'ון בנטל
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר ברברה וורנוק טניה ברנט  ד"ר דוד טולרטון פרופ' טום לאוסון ד"ר חנה הולטשניידר
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
פרופ' סו וייס ד"ר מיה ספירו ד"ר רבקה אן קליפורד ד"ר ג'ואן פטיט ד"ר ג'יימס ג'ורדן