חוברת ט (סתיו תש"ע)

יוסי אראל, 'ויחפוץ בה להיותה תמיד עמו' – רגישותו של רמב"ן לקשר זוגי

ולאינטימיות בפירושו לתורה

שלמה שרתוק, מ'עמק הארזים' לעמק הריין: גרייס אגילאר והרב שמשון רפאל הירש – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

רבקה דבירגולדברג, מעבר לשמשייה הכחלחלת:  יצירתה הלירית של קדיה מולודובסקי

קדיה מולודובסקי, שירים, תרגום: שלמה צוקר

דורית יוסף, הקרבה מחאה ומשמעות: עיון בטקסטים של שתי אימהות שכולות, רבקה גובר ומנואלה דבירי

מגילת רות

חיים בין עולמות, בין האביר הנודד לנביא הבורח –  עיונים ביצירתה של פרופ' רות רייכלברג ז"ל

רות רייכלברג, חייה ויצירתה

שלומי מועלם, היהודים במסכה: דון קיחוטה והקבלה בהגותה של רות רייכלברג

רות רייכלברג, דון קיחוטה או סיפורו של יהודי במסכה (מבוא)

יפה וולפמן, רות רייכלברג ויונה הנביא

חגית חוף, יונה – הנביא הבורח

רות רייכלברג, ההרפתקה הנבואית – יונה, שקרן האמת (מבוא)

שלמה בןנעים ויצחק אדה, דברים על ספרה של רות רייכלברג על יונה

חגית חוף, 'מבשרי אחזה אלוה': מהותו של החיפוש המתמיד

מקראות ומדרשות

עדינה לובר, עגלה ערופה: מריטואל למשפט

'לך כנוס' –  מהנעשה בכנסים

מרגלית שילה ולילך רוזנברגפרידמן, מעשייה פמיניסטית לפמיניזם מוצהר? נשות הציונות הדתית לאומית

ספר חדש

יהודה ליבס, כלה כמות שהיא: ר' משה קורדובירו, מעיין עין יעקב, המאמר הרביעי מספר אלימה, ההדירה והוסיפה הערות ברכה זק