גיליון מספר 2 (2003)

מחבר

שם המאמר

PDF

יעל שמש

התאבדות במקרא על רקע ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל

שמא פרידמן

הפתגם ושברו: עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית

Richard C. Steiner

A Jewish Theory of Biblical Redaction from Byzantium: Its Rabbinic Roots, Its Diffusion and Its Encounter with the Muslim Doctrine of Falsification

יוסף יהלום

'לאור בוקר יחידתי נדודה' – דיואן גבירול ומסורת שירת החול במורשתו

David Malkiel

Between Worldliness and Traditionalism: Eighteenth-Century Jews Debate Intercessory Prayer

שמואל ורגון

יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו של מקרא

Yaakov Elman

The Rebirth of Omnisignificant Biblical Exegesis in the Nineteenth and Twentieth Centuries