פורום רומניה

בקיץ 2019 הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר.
כחלק מפעילות זו הוחלט להקים פורומים בינלאומיים, גיאוגרפיים או נושאיים של חוקרים ופעילים במדינות שונות העוסקים בנושא השואה שישתפו פעולה עם חברי הפורומים האחרים של המכון.

"פורום רומניה" הוקם כפורום המשלב את ההיבט הגיאוגרפי עם הנושאי. הוא כולל חוקרים ברומניה העוסקים בתולדות יהודי פולין קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, פעילי חינוך והנצחה בפולין העוסקים בנושאים אלה, וכן חוקרים ופעילים בארץ ובמדינות אחרות, כולל חברי פורומים אחרים במכון, שאף הם עוסקים בתולדות יהודי רומניה ובהנצחתם.

ד"ר סילביה הרשקוביץ מרכזת את פורום רומניה. ד"ר שרה רוזן משמשת יועצת היסטורית לפורום.

 

 מי אנחנו?

 

page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page1image54709712 page5image54763648
ד"ר אנה מריה ברבולסקו ד"ר סוניה קטרינה אדריאן צ'יופלנקה   ד"ר שרה רוזן- יועצת היסטורית של הפורום ד"ר סילביה הרשקוביץ - מרכזת הפורום
page1image54709712 page2image54534896 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר ראדו יואניד ד"ר דנה מיכאילסקו אאוג'יניה מיכאלצ'יה טילי משה קאמילה פאלוביקה
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page4image54653536
ד"ר ליביו קארארה  אסטריד רוטמן ד"ר פליצ'יה וולדמן פנינה זילברמן ד"ר דנה דומיטרו
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
עמנואל מריוס גרק ד"ר אבי ובר פאולה גרטה ברק נטליה לזר ד"ר רונית פישר

 

page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
אולגה סטפן