חדש על המדף

בכל חודש מתעדכנת רשימת הספרים החדשים שהגיעו לאולם הקריאה.

הספרים החדשים נמצאים ליד דלת הכניסה בצד מערב

 ספרים חדשים

באולם הקריאה  

 

ארכיון:

רשימת הספרים החדשים - 2021

רשימת הספרים החדשים - 2022

רשימת הספרים החדשים - 2023

 

ספרים חדשים באולם הקריאה  2024

ינואר

פירוש רש"י למסכת ביצה : מהדורה ביקורתית / ההדיר והוסיף מבוא והערות אהרן ארנד.

חיבור ההכרעות לרבנו יעקב בן מאיר תם : למלחמת הלשון בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט : עם חילופי נוסחאות, מראי מקומות, ציטוטים ממחברת מנחם, השגות דונש ומבוא נרחב / גדליה לסר.

זה ספר תולדות אדם : ... מרן שמואל אליעזר הלוי איידל'ס זצ"ל (הנודע בשם מהרש"א) : מאורעי חייו, פעולותיו הספרותיות, עם השקפה בהירה על דרכי לימודו על ידי הרבה הערות מבקרות בעומקי חידושיו בהלכה ואגדה / ממני ראובן מרגליות ; נדפס לראשונה בשנת תרע"ב [1912] בלבוב, פולין, יוצא לאור מחדש כולל מאות רבות של הערות המחבר זצ"ל שנכתבו בשולי גליונות הספר, המביא לדפוס חנניה וויינברגר.

"הגדיים יהיו תיישים" : למנהיגותו החינוכית של הרב כלפון משה הכהן מג'רבה בראשית המאה העשרים / רונאל עטיה.

"ובימי הקדמונים" : התפתחות ההלכה האשכנזית : מסורת, הטקסט התלמודי והחיים בעיר של ימי הביניים / יוסף יצחק ליפשיץ.

השמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות : (משנה אבות ה:ו) : מחקרים לכבוד פרופסור שמיר יונה / עורכים מאיר גרובר, יונתן יוגב, דניאל סיון, לורן ט' סטוקנברוק ואליהו עסיס ; עורך עברית: צבי גל ; עורכת אנגלית: סמדר גבריאלי.

יוצאי איראן בישראל : עלייה, אתגרי קליטה והשתלבות / בעריכת דוד מנשרי.

הדרך לעין חרוד העשור הראשון : תרפ"א (1921) -- תר"ץ (1930) / אוצרת ראשית ועורכת הספר: גליה בר אור ; עיצוב גרפי והפקה: משה מירסקי ; תרגום לאנגלית: נפתלי גרינווד ; עריכה אנגלית והשלמות: עירית מנדלסון.

הגות ומעשה / שרית שפירא ; עורכים: דפנה רז, נעמי סימן-טוב, מיכאל גורדון.

ההיסטוריה של יהודי אתיופיה / עורכת ראשית: שמחה גתהון ; עורכת משנה: תמר גרדן ; תרגום מאנגלית: יונת דלסקי-כהן ; תרגום ותעתיק מאמהרית: רחמים אלעזר.

אנשי סלע : גוש עציון - הר, שדה, בית / יוחנן בן יעקב ; עריכה: חנה עמית.

תולדות פירוש רש"י לתנ"ך / יצחק ש' פנקובר.

היצירה בספרד ומסורותיה / עורכי הקובץ: פרופ' משה חלמיש, פרופ' אורה שורצולד.

פניני הלכה : גיור : הלכות גרים וגיור : ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי ספרדים ואשכנזים, בתוספת הקדמות בענייני אמונה ומחשבה / אליעזר מלמד, הר-ברכה, רב הישוב וראש הישיבה.

New studies in the archaeology of the Judean Desert : collected papers / editors: Ofer Sion, Joe Uziel, Amir Ganor, Eitan Klein.

Memories from Afganistan : the May & Rolando Schinasi collection in the Israel Museum / edited by Naama Brosh & Liza Lurie.

The Rose and the nightingale / catalogue design : Hila Zidon-Avrahami, translation and editing : Ezra Marcus, curator : Liza Lurie.

Before there were kings : a literary analysis of the book of Judges / Elie Assis.

 

פברואר

התל של תל אביב : סיפורו של תל קסילה שעל גדות הירקון / עמיחי מזר.

לכרוך את התפילה : מסעות נוספים בעקבות סידורים ומתפללים בארץ ישראל / ראובן גפני ; עריכה: אב"י ונגרובר.

מרשה בשפלת יהודה : מבט ארכיאולוגי והיסטורי / עמוס קלונר, נילי גרייצר, בועז זיסו.

פני הארץ : סיפורו של אוסף תצלומי פלשתינה-ארץ ישראל / ויויאן סילבר ברודי ; תרגמה מאנגלית: דפנה לוי ; עיצוב והפקה: מגן חלוץ, אדם חלוץ ; עורכת ומפיקה: יעל קליין.

ספר הערוך : מסודר על סדר שני התלמודים ושאר מדרשי חז"ל... / לרבינו נתן ב"ר יחיאל מרומי ; מוגה ע"פ דפוסים ראשונים וכת"י, עם הערות יקר הערך :  הגהות וביאורים וציונים... מאת רבי יוסף הלוי בן הג"ר נפתלי הערץ, אבד"ק יפו ; יו"ל לראשונה מכת"י, [על ידי] האחים רבי אברהם הלל, רבי שלום הלל.

אמנות פוליטית בישראל / גדעון עפרת ; כתיבה ועריכה: גדעון אפרת ; עיצוב והפקה: אדם חלוץ, מגן חלוץ.

תשוקת חלוצי התיאטרון : סיפורו של 'אהל' תיאטרון פועלי ארץ ישראל, 1925-1969 / עורך: מוטי סנדק.

מחברת מנחם בן סרוק : מהדורה ביקורתית מבוארת / מאת אהרן ממן וחננאל מירסקי.

ספר מורה הנבוכים / לרבינו משה ב"ר מימון ז"ל ; בתרגום רבינו שמואל אבן תיבון ; סודר ונדפס מחדש, מוגה ושלם עפ"י כת"י עתיקים ומוסמכים ועפ"י הדפוסים הישנים. תוקנו הטעויות ושיבושי הנוסחאות והושלמו ההשמטות 

זהויות במפגש : יהודים באמריקה במבחן הזמן / יונתן ד' סרנה ; מאנגלית: יוסי מילוא.

שמעו כי נגידים אדבר : עיונים בתופעת המנהיגות בקהילות ישראל בימי הביניים : ספר יובל לכבוד פרופ' מנחם בן-ששון בהגיעו לשיבה / בעריכת: נחם אילן, חגי בן שמאי ומרים פרנקל.

הרמב"ם וגניזת קהיר / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן

Joshua 13-24 : a new translation with introduction and commentary / Thomas B. Dozeman

 

מרץ

מחקרי עברית מראשונות לאחרונות : בירורי לשון במקרא, במגילות, בברכות, בארמית, בעברית חדשה, במפעלות של אישים ונושאים אחרים / משה בר-אשר ; עריכה: דוד הרבנד.

סבב הולך הרוח : מרחבים תרבותיים בעולמו של החיד"א / עודד כהן.

100 שנות נשר : משכונת צריפים לעיר מגדלים / ד"ר ישראל בן דור.

"מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא" : השפעה מצרית במפעלי הבנייה של שלמה בירושלים / דוד שפירא ; עורך מדעי: ד"ר דניאל ויינשטוב.

אלבומי הפרחים המיובשים מירושלים / עמי זהבי ; עריכה: נעמי גבע ; אנגלית: אליזבת צאודרר.

מילונאות עברית: מילונים ומילים / אהרן ממן.

כשרות המזון : הלכות בשר בחלב, הלכה למעשה לכל העדות / הרב משה ויא.

ספר שערי קדושה : והוא ספר לישר האדם לעבודת בוראו... עונש המדות הרעות ושכר מדות טובות והקדמות נוראות להשיג וליכנס בשערי קדושה... / מאת המקובל כמוהר"ר חיים ויטאל ; נדפס מחדש בהגהה מדוקדקת מכתבי יד קדומים, בתוספת ליקוט מספרי הרח"ו בדרכי השגת רוח הקודש, ע"י יעקב משה הלל.

Murmuring against Moses : the contentious history and contested future of Pentateuchal studies / John S. Bergsma & Jeffrey L Morrow.

Destruction and its impact on ancient societies at the end of the Bronze Age / Jesse Millek.

"When on high the heavens..." : Mesopotamian religion and spirituality with reference to the biblical world / Giorgio Buccellati ; translation coordinated by Jonah Lynch.

 

אפריל

פירוש יפת בן עלי לשמואל ב ומלכים א א-ב : בצירוף מבוא על פירושו לפרקי ירושת הכס / מהדורה, תרגום מוער ומבוא: אריה צורף.

תחום סוסיתה בתקופה הרומית לאור ממצאי סקר ארכיאולוגי של דרום-הגולן / מאת: שריה פרידמן

האמפיתיאטרון בבית גוברין : למן התקופה הרומית ועד למאה הכ' / נוי שמש.

History of Ancient Israel / Christian Frevel.

The Mitzvah dance and the art of the Badhan at the Hasidic wedding : performing tradition and transition / Gital Wolf Poupko.

 

מאי

שארית ישראל : מזמירות ישראל : יוצא לאור על פי כתב ידי קיימברידג' ADD 531.1 / ר' ישראל נאג'ארה ; בצירוף מבואות וביאורים בידי טובה בארי ואדוין סרוסי.

אבן שלמה תוספאה : ליקוט דרכי התורה והעבודה / המחבר: רבי שמואל מאלצאן, מתוך חיבוריו של רבינו אליהו מוילנא ; יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים, בצירוף פתח דבר, ציוני מקורות והערות, על ידי הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ.

הזיקה בין פריון אדם ופריון אדמה במקרא / מאת גליה עובד.

סיפור כיסוי : כיסויי חלה מאוסף מוזיאון חצר הישוב הישן / אוצרת [וטקסט]: אורה פיקל-צברי ; תרגום: יהודית מייזל.

מוסקבה-ירושלים : מקורות האמנות הרוסית באמנות ישראל : מאמרים ורשימות / גדעון עפרת.

מכשירי חשמל בשבת : פסקי הלכה בענין שימוש במכשירי חשמל בשבת ; מבנה המכשיר כולל תמונות להמחשה, נידונים הלכתיים, התקני המכונים השונים / חובר ע"י ישראל מאיר אירום באאמו"ר יצחק משה, ברוך פסח מילר באאמו"ר חיים זאב.

הרב ליאו בק : ייעוד דתי בעת סערה / מיכאל מאיר ; תרגום מאנגלית: עמי אשר.

יצחק שדה (1890–1952) ספרא וסייפא : תרומתו למעשה החלוצי, לחינוך הנוער ולביטחון היישוב והמדינה (1920–1949) / מאת: ישראל גל.

אימת הרוע : מתאוריה למחויבות מוסרית : השואה כאתגר בהגות הדתית / אבי שגיא ודב שוורץ.

עשרים שנות עדות / עורכים: דנה וולפיילר-ללקין, עמי שטייניץ.

אבן אלשנטאש : יוצרות לר' יוסף בן יצחק ספרדי המכונה אבן אביתור / יוסף יהלום ונאויה קצומטה.

עבודה שבלב : על התפילה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק ; ערך: שלום כרמי ; מאנגלית: אביגדור שנאן

101 אוצרות מהספרייה הלאומית / עורכים - חזי עמיאור, שמואל טרופ, רחל יוקליס, סטפן ליט, יואל פינקלמן ; צילום: ארדון בר חמא.

רב הנסתר על הגלוי : מחשבות על אוסף המוזיאון / עורך הקטלוג: ד"ר עידו נוי ; אוצרת התערוכה: רעות די וורולי גרסטל.

Magic and religion in the ancient Mediterranean world : studies in honor of Christopher A. Faraone / edited by Radcliffe G. Edmonds III, Carolina López-Ruiz, and Sofía Torallas Tovar.

The Arabic translation and commentary of Yefet ben 'Eli on the Book of Proverbs. Volume 2, Translation / by Ilana Sasson ; completed, edited, and prepared for publication by Michael G. Wechsler.

The ethics of truth / by Kim Treiger-Bar-Am.

Linda Adams : Fire and snow / editor: Ron Bartos ; authors: Ron Bartos, David Graves ; graphic design and production: Studio Roniverony ; text translation into English: Margery Morgan ; interview transcription: Yael Eisenberg ; interview translation into Hebrew: Maya Shimoni.

 

יוני

הריאליזם בציור : הריאליזם כהיפותזה בפילוסופיה ובציור / יגאל ורדי.

אפוטרופסות / ירון אונגר.

בעקבות הזמן האבוד : סיפורי מסע של זוסיה עפרון על אמנות יהודית ברומניה / איליה רודוב.

פראג ומעבר לה: יהודים בארצות הבוהמיות / בעריכת: קתרינה צ'פקובה והלל יוסף קיבל ; תרגום מאנגלית: יעל רוזנמן ; עריכת התרגום: ענת גל.