חדש על המדף

בכל חודש מתעדכנת רשימת הספרים החדשים שהגיעו לספריה.

הספרים החדשים נמצאים ליד דלת הכניסה בצד מערב

 ספרים חדשים   

2020

רשימת הספרים החדשים - 2019

רשימת הספרים החדשים - 2018

רשימת הספרים החדשים - 2017

 

פברואר

ניסן רובין.
מסגרות מתעקמות : תהליכים של שינוי במסורות חז"ל

מאת נינו רפאל ברוך בן... רבי גבריאל טולידאנו
קדוש וברוך : פרקי אורה לדמותו... תולדות חייו ופועליו של... רבי רפאל ברוך טולידאנו, ראב"ד מקנס ומקים עולה של תורה במרוקו ובארץ ישראל...

נערך ונסדר... על ידי הרב דוד אביטן.
שאלות ותשובות מהר"י בן לב

הוכן ע"י דן בארי
מכילתא דרבי ישמעאל

מאת תמר אורון
מלכודות דבש : סצנת הדפוס של סיפורי פיתוי בידי נשים במקרא

נורית שובל-דודאי
גלוסר המילים השאולות מן היוונית ומן הרומית : במקורות היהודיים הבתר מקראיים‏

eedited by Carolina López-Ruiz and Brian R. Doak.
The Oxford handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean

מרץ

מאת... רבי יעקב יוקב עטטלינגער... ; עורך הספר: הרב יוסף שלמה כהן ; עורך אחראי וראש המערכת: הרב אליהו ברזל
ערוך לנר : על מסכת ראש השנה

נוסח המחזור ערוך ומוגה בידי הרב דוד פוקס ; מבואות לקטעי התפילה ופרקי הסבר, מאת הרב ישראל אריאל
מחזור המקדש ליום הכיפורים : קורן, נוסח ספרד

בתוספת דברי ההלכה, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, עם הרעיון העיקרי שבכל פיסקא, שחיבר הרב בעז אופן, ערוך בידי הרב משה צוריאל Creator
שמונה קבצים הספר השלם‏ : רשימות, דברי קודש שהעלה ביומניו... הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק

מאי

ההדירה, הקדימה, מבואות וביאורים, הערות וחילופי נוסחאות דפנא לוין
חשק שלמה / לר' יוחנן אלימו

הרב יוסף צבי רימון ; עורך: הרב דניאל פליישמן
הלכה ממקורה - ‏ תפילין

עורכים ומבקרים: הרב רפאל א"ש מועלם, הרב אליהו מדמון, הרב רחמים ישראל
תשובות רש"י

חברם... מהר"ר שלמה בן מהר"ר יחיאל לוריא
שאלות ותשובות מהרש"ל

עורכים: דימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט
עם ועולם : שי לישראל ברטל

העורך: מיכאל ריז'יק
סוגיות בלשון המקרא

רונה ש' אבישר לואיס ; עורכת: אפרת אבינרי
ילדי קדם : מבט ארכיאולוגי על ילדים וילדות בארץ ישראל בתקופת המקרא

עורכים אוריאל סימונסון ויניב פוקס
המשפחה בשלהי העת העתיקה - בין שארות וקהילה

עורכים: אביהו רונן, הייני בורנשטיין, לבנה (ז'אנין) פרנק, רונן הרן ; תרגומים: הייני בורנשטיין, אברהם ברקאי, לבנה (ז'אנין) פרנק, דפנה עמית, עידית זלטנרייך
מכתבים בזמנים אפלים : ההתכתבות בין לשכת הקשר בשווייץ לבין אנשי השומר הצעיר בארצות אירופה, 1945-1940

יוני

גרבוז, יאיר
אין גבול לפניך

פרדמן, ליסה
פירוש רש"י לספר משלי, ההדירה והוסיפה מבוא והערות ליסה פרדמן

פלישמן, יוסף
תורת האבות מבראשית : קיום מצוות התורה בטרם ניתנה

מרקוס, יוסף
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקורות התנאים

טהרלב-בן שחר, אראלה
על קלוריות, חלבונים ויציבה: חלוציות, סוציאליזם והפרטה : ללמוד היסטוריה ממדריכי תזונה וכושר: ישראל, 1980-1930 

עורכים: סרן הרב ד"ר אביעד הולנדר, סרן אביעד חזני. תשע"ט
הרבנות הצבאית : מאז ועד מחר 

גוזיק, יוסף
אומנם נר רוחני דולק בי : יומנו של תלמיד חכם מדוקלה

קנוהל, ישראל
מחלוקת המשיח : למי מחכים היהודים?

גרוס, מיכאל
בן יהוידע : עיונים בפירושי הרב יוסף חיים לאגדות התלמוד

אוצרות: אורה פיקל-צברי ויעל ויזל
כל חתן וכל כלה : מתנות חתונה בעדות ישראל

רז, איל
בעלות זמנית במשפט העברי

מילס, אסף
ישיבה במציאות חברתית משתנה: ישיבת פורת יוסף, 1900-1967 ‏

קרסיק, אירית
ילדים וילדות במעברות ועיצוב זהותם הישראלית בעשור הראשון למדינה (1958-1948)

גלטר, מיכל
קודש וחול: חצרות חסידיות בתל-אביב 1940-1956‏

תורג'מן, לילך
הרב נתן עמרם : פועלו ויצירתו ‏

דבורה, גיא
עוני, הון ומתן צדקה במסורת התלמודית לאור האתגר הנוצרי במאות הראשונות לספירה

יולי

שלמה סולימן, אלסנג'רי
מחזור היוצרות של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי לפרשות השבוע / ההדיר והוסיף מבואות וביאור עדן הכהן

אברמסון, שרגא
מחקרים בספרות הגאונים

פת, שרה
דרך החושקים : פירוש אנונימי לשיר השירים : כ"י אוקספורד, ספריית הבודליאנה, אופנהיים 625

פוקסמן, משה
לכל הדעות : שבעים נאומים נבחרים מהכנסת במלאת שבעים לכינונה

עסיס, אליהו
איכה - מייאוש לתפילה

בר-גיל, יואל
ממלכת כהנים וגוי קדוש : מתווה עכשווי לחברת מופת ישראלית על פי השקפתו של הרב חיים דוד הלוי

ספוקויני, אהלה
שיח טיעוני המזמין לדיאלוג : אסטרטגיות ומאפיינים לשוניים-רטוריים

אוצרת התערוכה: אמה מעיין-פנר
פוטו-ארכאולוגיה : דרור מעיין בעקבות מסעם ההיסטורי בנגב של א' ה' פלמר וצ' פ' טירוויט דרייק

רביב רבקה
חמודות אתה : דניאל וספרו באספקלריה של ספרות חז"ל
                                                                                  

גולדמן ליאורה
המחזיקים במצוות אל : עדת קומראן ופירושיה למקרא בראי הפשרים במגילת ברית דמשק
                                     

מאור זוהר ופישר יוכי
לאומיות וחילון 
 

רוזן-צבי ישי
בין משנה למדרש : קריאה בספרות התנאית
                                                                                                  

זקוביץ יאיר
התנ"ך : מהפכת אלוהים
       

הרטמן יהודה
פטריוטים ללא מולדת : האורתודוקסיה בהונגריה מאמנציפציה לשואה

קונפורטי יוסף
להפוך לבולגרים : יהדות בולגריה בשנים 1918-1878 
 

פורטן בצלאל
ממגדל סונה : תעודות לתולדות היהודים במצרים בתקופת פרס  
                                            

Sader Hélène
The history and archaeology of Phoenicia
                                                                                             

Neumark, Aharon
The Neumark family collection : 400 years of printed & illustrated Jewish life
 

Gyllenberg Sheila
Settlement history in the Northern valleys and the surrounding highlands in the Late Bronze and Iron Ages
 

 

אוגוסט

Sawyer, John F. A. 
Isaiah through the centuries

edited by Rachael Thyrza Sparks, Bill Finlayson, Bart Wagemakers and Josef Mario Briffa
Digging up Jericho : past, present and future

Berman, Joshua
Ani maamin : biblical criticism, historical truth, and the thirteen principles of faith

עורכים: פרופ' אברהם פאוסט, ד"ר חיה כץ
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל : משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר 

דב שוורץ ואשר כהן
מרוממות לחרדה: הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה

מהדורה ביקורתית וניתוח: ליאור הולצר
ספר הבריאה / לרבי אברהם בנימין נתן בן אלישע חיים הלוי אשכנזי 

בן שמואל, גבריאלה
מן האין אל האני : קריאות קבליות במשנתו ההיסטוריוסופית של הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו)

אברהם בן משה (מימון), תרגום והערות מאת נסים דנה.
ספר המספיק לעובדי השם : הוא כתאב כפאיה אלעאבדין (הכרך השני מתוך החלק השני)

עורכים: יגאל שוורץ, לילך נתנאל, קלאודיה רוזנצווייג, רונה טאוזינגר.
מחשבת הספר : מחקרים בספרויות יהודיות, מוגשים לאבידב ליפסקר 

דגן, חגי
שדים יהודים : קטלוג מוער

אבי שגיא ודב שוורץ
מחויבות יהודית רב-תרבותית : הגותו של אליעזר גולדמן 

גולדשטיין, יוסי 
בן-גוריון, ביוגרפיה

עורכים: צבי זוהר ; עמיחי רדזינר ; אלימלך וסטרייך.
בן ציון מאיר חי : הרב עוזיאל - הגות, הלכה והיסטוריה

 

ספטמבר

העורכים: אליצור בר-אשר סיגל ודורון יעקב.
העברית והארמית בימי הביניים : עיונים בלשון ובחוכמת הלשון

קרוכמל נחמן
מורה נבוכי הזמן 

שפיגל, יעקב שמואל,
עמודים בתולדות הספר העברי - תלמיד עורך