חדש על המדף

בכל חודש מתעדכנת רשימת הספרים החדשים שהגיעו לאולם הקריאה.

הספרים החדשים נמצאים ליד דלת הכניסה בצד מערב

 ספרים חדשים

באולם הקריאה  

 

ארכיון:

רשימת הספרים החדשים - 2022

רשימת הספרים החדשים - 2021

רשימת הספרים החדשים - 2020

 

ספרים חדשים באולם הקריאה  2023

ינואר

ספר מועד לכל חי : ילקוט הלכות ותוכחות מוסר לחודשי ומועדי השנה / רבינו חיים פלאג'י 

"אמרו חכמים" : שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה / רבקה שמש-ריסקין.

גרמניה ויהודיה : היסטוריה אחרת / שולמית וולקוב ; תרגם מאנגלית: ניר רצ'קובסקי.

מדרש משלי : הנקרא גם מדרש שוחר טוב השלם והמפואר : יוצא לאור במהדורה... מוגהת... ומנוקדת, לפי מהדורת באבער, תרנ"ג... בתוספות מראי מקומות, ציונים והדגשת הפסוקים, עם שבעה פירושים... כולם מעובדים ומסודרים מחדש, בתוספות השמטות והדגשות, עם ציוני מאות מראי מקומות, מבואות והקדמות... / בראש המערכת: ר' חיים יצחק פרוש

מאור למונחי תלמוד בתמונות / מאת הרב ישראל מאיר לוינגר.

זמירה הינדס ורטנברג / אוצרת: חנה ברק אנגל.

מופעים / מאיה ישראל ; אוצרת: אירנה גורדון ; טקסט: אירנה גורדון ; עריכה בעברית: רונית רוזנטל ; תרגום לאנגלית: שרון אסף ; עריכה באנגלית: ד"ר מארק לונג ; תרגום לערבית: אנוואר בן באדיס.

החסידות והחסידים / מאת ש. א. הורודצקי.

אני מאמין : ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי האמונה / יהושע ברמן ; מאנגלית: רות ליטאי יעקבי.

ספר אוצר רש"י : ליקוט ביאורי המילים במקרא ובתלמוד מכל פירושי רש"י והמיוחסים לו, כולל תרגום הלעזים, ענייני דקדוק וכללים, תיאורי החי, הצומח והדומם, שמות אישים, מקומות ועוד, עם ביאורים, הערות, מקורות, ציונים והשוואות / מלקט ועורך: זאב וגנר.

חידושי הרמב"ן : מסכת יבמות / לרבינו משה ב"ר נחמן ; יו"ל על פי כתבי יד, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב דניאל לוי.

ספר ויקרא : מפורש בידי הרב דוד צבי הופמן ; בעריכת הרב יהושע ענבל

לקסיקון הפועל : שנתחדש בלשון התנאים ועוד מאמרים / מנחם מורשת.

רועי צאן ונוודים בארץ ישראל : היבטים כלכליים והתיישבותיים בתקופה הרומית-ביזנטית / קובי (יעקב) בן ארי (פאדרוב).

מסכת פסחים : עם פירוש רבנו משה בן מימון : המקור הערבי על פי כתב ידו המקורי של הרמב"ם, עם תרגום עברי חדש, הערות וביאורים, בצירוף טיוטת הפרקים הראשונים של הפירוש כפי שנמצאה בגניזה הקהירית, עם תרגום עברי הזהה לתרגום הנוסח הסופי ומאפשר לראות את ההבדלים ביניהם / מאת יצחק שילת.

פירוש רבי יוסף חיון על ספר ירמיהו : יוצא לאור מתוך כתב יד יחיד, עם מבוא, הערות וציון מקורות, מאת יוחנן קאפח ; עורך: עמוס גאולה.

רמב"ן הקצר : מהדורה ביקורתית : התפתחות הטקסט והפצת סוד בראשית הקבלה / מאת: יוסי גרינפלד.

המושבה רחובות : בית לגרעיני התיישבות 1917-1950 / חקר וכתב: יהודה בן בסט.

התנועה הרפורמית בישראל : מבטים על זהות ועל קהילה / עורכים: אלעזר בן לולו, עופר שיף.

"המשותף קיבוץ" : אמנות מהצד השמאלי 1978-ֵ1988 / טלי תמיר ; תרגום תקציר לערבית: נוואף עתאמנה ; תרגום תקציר לאנגלית: מאיה שמעוני.

ראי האר"י : הוא ביאור על חלקים נבחרים מכתבי האריז"ל ע"פ סדר השתלשלות העולמות שנלקט מתוך כתבי אור האורות... מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל... בדרך הקבלה האמתית הרעיונית המופשטת מהגשמה ומקרבת לנמשל, בתוספת הסברים קצרים / יוחאי ימיני.

הכרת פנים, סדרי שרטוטין ומלאכים שומרים בכתבי הסוד של חסידי אשכנז / ירמי דובראו

סיפורה של קהילה נשכחת : ראשיתו של היישוב היהודי בעכו המנדטורית ואחריתו / ענת קדרון, שולי לינדר-ירקוני.

סובב סובב הולך הרוח : מגזרות נייר ושירים בהשראת קהלת : ספר תערוכה / אוצרת: נעמי שפירא ; עריכה ועיצוב גרפי: נעמי שפירא

The Seliḥot Ḳoren : minhag Lita / with introduction and commentary by Jacob J. Schacter ; Piyutim translation by Sara Daniel.

 

פברואר

ספר תום : מסע בעקבות יצירתה של תום זיידמן-פרויד / עורכות: מרית בן ישראל, עדה ורדי ; עריכה: שי מנדלוביץ', תמי מיכאלי ; תרגום מגרמנית: גדי גולדברג, ענת פרי ; מאנגלית: עטרה אופק.

ומה אחרי פארסה? : אמנות וביקורת בעידן זה של קריסה : מבחר מאמרים / האל פוסטר ; בחרה, תרגמה מאנגלית, העירה והוסיפה אחרית דבר: אסתר דותן.

אשקלון: מרחב מחיה ומרחב לחימה : קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה / עורכים: רפאל י' לואיס, דניאל וורגה, אברהם (אבי) ששון.

הפילוסופיה בשירות פרשנות המקרא : פילוסופיה כמשרתת התיאולוגיה בכתבי פילון / אלעד פילר

הנוטרות : שוטרים מוספים יהודים בארץ ישראל המנדטורית / חיים גופר ; עריכה מדעית: רפ"ק ד"ר אורי קוסובסקי.

תערוכת חג החומש : היצירה הסביבתית הראשונה של קרוון / רון ברטוש ; פתח דבר: טלי תמיר ; תרגום לאנגלית: מאיה שמעוני.

ממאמר למאמר מפה לפה : כנסת מאמרים במדרש ובאגדה / עזריה בייטנר.

ספר עץ חיים : ובו שמונה שערים... / כפי אשר נעתקו ע"י רבינו חיים ויטאל ; שבעריכת [בנו] הרש"ו ; נערך ונסדר מתוך כתבי יד מדויקים, אשר נעתקו מכתב יד הרח"ו, על ידי יעקב משה הלל

ארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה : מבואות ומחקרים / העורכים: יוסף פטריך, אורה לימור, הלל ניומן ; עורכת-מרכזת: ליאת אושרי.

תור הזהב הקראי : אנתולוגיה של היצירה הקראית במאות התשיעית עד השתים-עשרה / עורכים: יורם ארדר, מאירה פוליאק.

רבי אברהם אבן עזרא איש אשכולות / בעריכת פרופ' דב שוורץ.

עריכת מסכת ברכות בתלמוד הבבלי : סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי / נח עמינח.

אזהרת מסע : אמנות יצירה פעולה / עמי שטייניץ.

המשנה המבוארת / עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) ; עורך: הרב יהונתן אליאב.

קרובים נעשו רחוקים : זיקנה וזקנים בספרות חז"ל / מירה בלברג, חיים וייס.

עריכת מסכת ברכות בתלמוד הבבלי : סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי / נח עמינח.

מסעות ירושלים : עולי רגל נוצרים בימי הביניים המוקדמים / אורה לימור ; עורכת-מרכזת: ליאת אושרי.

Megiddo VI : the 2010-2014 seasons / editors, Israel Finkelstein and Mario A.S. Martin ; assistant editor, Zachary C. Dunseth ; Israel Finkelstein, Mario A.S. Martin, Matthew J. Adams, Eran Arie and Assaf Kleiman with contributions by Amotz Agnon [and 74 others].

1 Maccabees : a new translation with introduction and commentary / Daniel R. Schwartz.

Jewish self-government in Eastern Europe / edited by François Guesnet and Antony Polonsky.

 

מרץ


משכון ומשכנתא / דוד ניסני ; בעריכת נחום רקובר.

ספר דבר שמואל : ה"ה שאלות ותשובות / של הרב שמואל בכמ"ר אברהם, בויניציא ; באותיות [מרובעות], מוגה עפ"י הדפו"ר, בתוספת אלפי מראי מקומות וציונים והערות וביאורים, פתיחת ראשי תיבות, פיסוק וקיטוע, מפתחות, תולדות המחבר, [ראש המערכת]: ר' חיים יצחק פרוש.

מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב / צבי מרק.

ספר ברית מנוחה / מחברו רבי אברהם ברבי יצחק, מרמון ספרד ; ועליו פירוש: זאת מנוחתי : ביאורים ופירושים מחכמי הדורות בראשם הרמ"ק ומהר"ש תאומים והגרמ"מ משקלאב ומספר אור הגנוז ועוד הרבה ליקוטים מפי ספרים ומפי סופרים, הו"ל [ע"י] ישראל אווערבוך.

תיאור המסע של אברהם לוי 1719-1723 / מתורגם מיידיש מערבית על ידי אלחנן טל ; הגהה ועריכה, מהדורה זו: שי מנדלוביץ'