גליון מספר 21 (2021)

שם המחבר שם המאמר PDF
אלי גורפינקל הנזירות, הפרישות ומידת חסידות במשנת הנצי"ב מוולוזי'ן
עמנואל הרוניאן תפיסת האדם בחוג הראי"ה – עיון משווה במשנותיהם של הרב קוק והרב חרל"פ
שלם יהלום תוספות פרץ: דימוי, יצירה, השפעה וחשיבות
יוסף מרקוס קורבנות חטאת הבאים על 'טומאת מקדש וקודשיו' בספרות התנאית - כפרה על חטא או טהרת המקדש?
אהוד נהיר 'האות המיוחדת לי': הכרתו של הרב קוק על רקע תורת ההכרה של שפינוזה
מאירה פוליאק
ואריה צורף
היש לאהבה מקום בפוליטיקה? עיצוב הדמות של דויד בפירושי דון יצחק אברבנאל
אייל קהלני 'תכלית כל התורה כולה... היראה ממנו יתעלה' - יראת ה' במשנת הרמב"ם
אבירם רביצקי הפירוש האנונימי ל'מילות ההיגיון' לרמב"ם שבדפוס ונציה ש"י ובכתב יד וטיקן 49 - מהדורה ביקורתית עם מבוא והערות
אבי שמידמן
ואורי ארליך
התגלגלות נוסח 'ברכת ירושלים' שבברכת המזון לאור קטעי הגניזה הקהירית
 

רשימת המשתתפים בגליון 21