גליון מספר 21 (2021)

שם המחבר שם המאמר PDF
עמנואל הרוניאן תפיסת האדם בחוג הראי"ה – עיון משווה במשנותיהם של הרב קוק והרב חרל"פ
שלם יהלום תוספות פרץ: דימוי, יצירה, השפעה וחשיבות
אייל קהלני 'תכלית כל התורה כולה... היראה ממנו יתעלה' - יראת ה' במשנת הרמב"ם
אבירם רביצקי הפירוש האנונימי ל'מילות ההיגיון' לרמב"ם שבדפוס ונציה ש"י ובכתב יד וטיקן 49 - מהדורה ביקורתית עם מבוא והערות
אבי שמידמן ואורי ארליך התגלגלות נוסח 'ברכת ירושלים' שבברכת המזון לאור קטעי הגניזה הקהירית