ספרים חדשים 2020

פברואר

ניסן רובין.
מסגרות מתעקמות : תהליכים של שינוי במסורות חז"ל

מאת נינו רפאל ברוך בן... רבי גבריאל טולידאנו
קדוש וברוך : פרקי אורה לדמותו... תולדות חייו ופועליו של... רבי רפאל ברוך טולידאנו, ראב"ד מקנס ומקים עולה של תורה במרוקו ובארץ ישראל...

נערך ונסדר... על ידי הרב דוד אביטן.
שאלות ותשובות מהר"י בן לב

הוכן ע"י דן בארי
מכילתא דרבי ישמעאל

מאת תמר אורון
מלכודות דבש : סצנת הדפוס של סיפורי פיתוי בידי נשים במקרא

נורית שובל-דודאי
גלוסר המילים השאולות מן היוונית ומן הרומית : במקורות היהודיים הבתר מקראיים‏

eedited by Carolina López-Ruiz and Brian R. Doak.
The Oxford handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean

מרץ

מאת... רבי יעקב יוקב עטטלינגער... ; עורך הספר: הרב יוסף שלמה כהן ; עורך אחראי וראש המערכת: הרב אליהו ברזל
ערוך לנר : על מסכת ראש השנה

נוסח המחזור ערוך ומוגה בידי הרב דוד פוקס ; מבואות לקטעי התפילה ופרקי הסבר, מאת הרב ישראל אריאל
מחזור המקדש ליום הכיפורים : קורן, נוסח ספרד

בתוספת דברי ההלכה, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, עם הרעיון העיקרי שבכל פיסקא, שחיבר הרב בעז אופן, ערוך בידי הרב משה צוריאל Creator
שמונה קבצים הספר השלם‏ : רשימות, דברי קודש שהעלה ביומניו... הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק

מאי

ההדירה, הקדימה, מבואות וביאורים, הערות וחילופי נוסחאות דפנא לוין
חשק שלמה / לר' יוחנן אלימו

הרב יוסף צבי רימון ; עורך: הרב דניאל פליישמן
הלכה ממקורה - ‏ תפילין

עורכים ומבקרים: הרב רפאל א"ש מועלם, הרב אליהו מדמון, הרב רחמים ישראל
תשובות רש"י

חברם... מהר"ר שלמה בן מהר"ר יחיאל לוריא
שאלות ותשובות מהרש"ל

עורכים: דימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט
עם ועולם : שי לישראל ברטל

העורך: מיכאל ריז'יק
סוגיות בלשון המקרא

רונה ש' אבישר לואיס ; עורכת: אפרת אבינרי
ילדי קדם : מבט ארכיאולוגי על ילדים וילדות בארץ ישראל בתקופת המקרא

עורכים אוריאל סימונסון ויניב פוקס
המשפחה בשלהי העת העתיקה - בין שארות וקהילה

עורכים: אביהו רונן, הייני בורנשטיין, לבנה (ז'אנין) פרנק, רונן הרן ; תרגומים: הייני בורנשטיין, אברהם ברקאי, לבנה (ז'אנין) פרנק, דפנה עמית, עידית זלטנרייך
מכתבים בזמנים אפלים : ההתכתבות בין לשכת הקשר בשווייץ לבין אנשי השומר הצעיר בארצות אירופה, 1945-1940

יוני

גרבוז, יאיר
אין גבול לפניך

פרדמן, ליסה
פירוש רש"י לספר משלי, ההדירה והוסיפה מבוא והערות ליסה פרדמן

פלישמן, יוסף
תורת האבות מבראשית : קיום מצוות התורה בטרם ניתנה

מרקוס, יוסף
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקורות התנאים

טהרלב-בן שחר, אראלה
על קלוריות, חלבונים ויציבה: חלוציות, סוציאליזם והפרטה : ללמוד היסטוריה ממדריכי תזונה וכושר: ישראל, 1980-1930 

עורכים: סרן הרב ד"ר אביעד הולנדר, סרן אביעד חזני. תשע"ט
הרבנות הצבאית : מאז ועד מחר 

גוזיק, יוסף
אומנם נר רוחני דולק בי : יומנו של תלמיד חכם מדוקלה

קנוהל, ישראל
מחלוקת המשיח : למי מחכים היהודים?

גרוס, מיכאל
בן יהוידע : עיונים בפירושי הרב יוסף חיים לאגדות התלמוד

אוצרות: אורה פיקל-צברי ויעל ויזל
כל חתן וכל כלה : מתנות חתונה בעדות ישראל

רז, איל
בעלות זמנית במשפט העברי

מילס, אסף
ישיבה במציאות חברתית משתנה: ישיבת פורת יוסף, 1900-1967 ‏

קרסיק, אירית
ילדים וילדות במעברות ועיצוב זהותם הישראלית בעשור הראשון למדינה (1958-1948)

גלטר, מיכל
קודש וחול: חצרות חסידיות בתל-אביב 1940-1956‏

תורג'מן, לילך
הרב נתן עמרם : פועלו ויצירתו ‏

דבורה, גיא
עוני, הון ומתן צדקה במסורת התלמודית לאור האתגר הנוצרי במאות הראשונות לספירה

יולי

שלמה סולימן, אלסנג'רי
מחזור היוצרות של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי לפרשות השבוע / ההדיר והוסיף מבואות וביאור עדן הכהן

אברמסון, שרגא
מחקרים בספרות הגאונים

פת, שרה
דרך החושקים : פירוש אנונימי לשיר השירים : כ"י אוקספורד, ספריית הבודליאנה, אופנהיים 625

פוקסמן, משה
לכל הדעות : שבעים נאומים נבחרים מהכנסת במלאת שבעים לכינונה

עסיס, אליהו
איכה - מייאוש לתפילה

בר-גיל, יואל
ממלכת כהנים וגוי קדוש : מתווה עכשווי לחברת מופת ישראלית על פי השקפתו של הרב חיים דוד הלוי

ספוקויני, אהלה
שיח טיעוני המזמין לדיאלוג : אסטרטגיות ומאפיינים לשוניים-רטוריים

אוצרת התערוכה: אמה מעיין-פנר
פוטו-ארכאולוגיה : דרור מעיין בעקבות מסעם ההיסטורי בנגב של א' ה' פלמר וצ' פ' טירוויט דרייק

רביב רבקה
חמודות אתה : דניאל וספרו באספקלריה של ספרות חז"ל 
                                                                                  

גולדמן ליאורה
המחזיקים במצוות אל : עדת קומראן ופירושיה למקרא בראי הפשרים במגילת ברית דמשק 
                                     

מאור זוהר ופישר יוכי
לאומיות וחילון 
  

רוזן-צבי ישי
בין משנה למדרש : קריאה בספרות התנאית
                                                                                                  

זקוביץ יאיר
התנ"ך : מהפכת אלוהים
        

הרטמן יהודה
פטריוטים ללא מולדת : האורתודוקסיה בהונגריה מאמנציפציה לשואה

קונפורטי יוסף
להפוך לבולגרים : יהדות בולגריה בשנים 1918-1878  
 

פורטן בצלאל
ממגדל סונה : תעודות לתולדות היהודים במצרים בתקופת פרס  
                                             

Sader Hélène
The history and archaeology of Phoenicia
                                                                                             

Neumark, Aharon
The Neumark family collection : 400 years of printed & illustrated Jewish life
 

Gyllenberg Sheila
Settlement history in the Northern valleys and the surrounding highlands in the Late Bronze and Iron Ages
 

 

אוגוסט

Sawyer, John F. A. 
Isaiah through the centuries

edited by Rachael Thyrza Sparks, Bill Finlayson, Bart Wagemakers and Josef Mario Briffa
Digging up Jericho : past, present and future

Berman, Joshua
Ani maamin : biblical criticism, historical truth, and the thirteen principles of faith

עורכים: פרופ' אברהם פאוסט, ד"ר חיה כץ
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל : משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר 

דב שוורץ ואשר כהן
מרוממות לחרדה: הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה

מהדורה ביקורתית וניתוח: ליאור הולצר
ספר הבריאה / לרבי אברהם בנימין נתן בן אלישע חיים הלוי אשכנזי 

בן שמואל, גבריאלה
מן האין אל האני : קריאות קבליות במשנתו ההיסטוריוסופית של הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו)

אברהם בן משה (מימון), תרגום והערות מאת נסים דנה.
ספר המספיק לעובדי השם : הוא כתאב כפאיה אלעאבדין (הכרך השני מתוך החלק השני)

עורכים: יגאל שוורץ, לילך נתנאל, קלאודיה רוזנצווייג, רונה טאוזינגר.
מחשבת הספר : מחקרים בספרויות יהודיות, מוגשים לאבידב ליפסקר 

דגן, חגי
שדים יהודים : קטלוג מוער

אבי שגיא ודב שוורץ
מחויבות יהודית רב-תרבותית : הגותו של אליעזר גולדמן 

גולדשטיין, יוסי 
בן-גוריון, ביוגרפיה

עורכים: צבי זוהר ; עמיחי רדזינר ; אלימלך וסטרייך.
בן ציון מאיר חי : הרב עוזיאל - הגות, הלכה והיסטוריה

 

ספטמבר

העורכים: אליצור בר-אשר סיגל ודורון יעקב.
העברית והארמית בימי הביניים : עיונים בלשון ובחוכמת הלשון

קרוכמל נחמן
מורה נבוכי הזמן 

שפיגל, יעקב שמואל,
עמודים בתולדות הספר העברי - תלמיד עורך 

ערך: גיל וייסבלאי
ספר רפאל וייזר : עיונים בכתבי יד, בארכיונים וביצירת ש"י עגנון

עורך: אלי רובינשטיין, בשיתוף "מצעד החיים"
מצעד החיים : מעבירים את לפיד זכרון השואה אל הדורות הבאים

מצנר רבקה
נקודות מפגש בין קבלת האר"י ובין התיאוריה של ביון 

אוחיון, יוסף,
התפתחות משמר הגבול (מג"ב) ככוח שיטור צבאי-למחצה ושאלת תרומתו לביטחון השוטף של מדינת ישראל בשנים 1956-1953 

אליאב, ניר
"הדוד יהושע" המורה לטבע : יהושע מרגולין והמכון הביולוגי-פדגוגי של תל אביב

ערך: הרב משה ליכטנשטיין
בכה תבכה בלילה : על הקינות לתשעה באב 

גימאני, אהרן
רבי שלום שבזי: עיונים בקובץ חדש בכתב ידו : בצירוף פרקי מבוא על דמותו ותקופתו ועדויות על העלייה לקברו 

פישרמן, שייקה
שמרנות בעולם מתחדש : דיוקנו ההלכתי-חינוכי של הרב שלמה אבינר 

Matsumura, Takeshi
Dictionnaire du français médiéval

אוקטובר

אפשטיין, יעל
רופאים ורפואות בחברה היהודית בארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד : (400-70 לספירה)

שמידמן, שירה
לחקר דרך לימודו של רמי בר חמא‏ 

הלוי, יאיר 
מהפכת החרדיות החדשה בשנות השבעים

מרקוביץ-שגיא, תרצה
עיצוב זיכרון החיים היהודיים בספרי זיכרונות של ניצולות שואה אורתודוקסיות בישראל 

ציון, מישאל
מגילת אסתר : פירוש ישראלי חדש

נובמבר

הלל פנחס הלוי אפלבום
עבדים ושפחות במשק הבית היהודי באשכנז בימי הביניים

ישראל לוינגר
נטורליזם דתי במשנת הרב קוק

יאיר האס
פירוש ר' אברהם אבן עזרא לישעיהו : פרקים מ'-ס"ו : מהדורה מדעית מבוארת בליווי חילופי גרסאות מכל כתבי היד והדפוס הראשון, מראי מקומות ומבוא

שמואל גליק
אור נגה עליהם : הזיקה שבין מנהגי נישואין למנהגי אבלות במסורת ישראל 

העורכים: ישעיהו גפני, רוני רייך, יהושע שוורץ
ספר ירושלים : בימי הבית השני, 332 לפסה"נ - 70 לסה"נ 

אליצור א' בר-אשר סיגל
עיונים בלשניים ופילולוגיים בחקר העברית והארמית 

עופר ריחני
המאה העשרים - הכרוניקה 

שני ליבי
שחזור התכנון העירוני בארץ ישראל בתקופת הברזל ב : תל עיטון כמקרה מבחן 

שי חורב
התל-אביבים : אישים ודמויות בתל-אביב-יפו : לקסיקון 

מבואות, ביאורים, הערות ומקורות, ע"י משה ב"ר שלמה זלמן פיליפ
חמשה חומשי תורה : עם תרגום אנקלוס ופירוש רש"י ע"פ דפוס רומא רכ"ט, ועם ראשוני פרשני רש"י‏: רבי ישעיה דיטראני, חזקוני על פרש"י, עבד שלמה, רבי שמואל אלמושנינו, רבי משה אלבילדא, רבי יעקב קניזל, משיח אלמים, ספר זכרון, רבי אליהו מזרחי וזכרון משה

נערך על ידי הרב דוד אביטן
ברכי יוסף : ... חידושי דינים... על... שלחן ערוך ד' טורים... 

‏[העורך]: אברהם ישראל שריר
משפטי שאול : עיונים, תשובות, הערות וביאורים בהלכות הארץ והמדינה‏ 

הערות : פירושים וציונים על סדר ביאורי הגר"א, [מאת] ר' יעקב טריביץ.
פסקי הגר"א : השלם: הלכות שבת‏ 

עורכים ומבקרים ראשיים: הרב מאיר הירשמן, הרב גרשון חנוך רוזנברג
אוצר מפרשי המגילה : מגילת אסתר.

 מאת יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל ; בתוספת פסקים ומקורות, מאאמו"ר רבי עובדיה יוסף
ילקוט יוסף : מועדים: הלכות פורים

פירוש המשנה למסכת שוטה / רבינו משה ב"ר מימון ; על פי כתב ידו של רבינו כולל המקור בערבית‏, עם ביאור: אמרי נעם : מקורות, השוואות וביאורים, מאת נעם בלזם.

תנא דבי אליהו המבואר‏: אליהו רבה, אליהו זוטא : ... [העורכים]: הרב אברהם צבי שטינברגר - יו"ר, הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ - מבוא, הרב עקיבא זלמן ברילנט - ביאור [ו-5אחרים]

עת האסף / זאב בן-חיים ; בעריכת משה פלורנטין.

זכרונות בנימינים : מסלולי טיול ואתרים בבנימינה /  כתב וערך - גבריאל אברהם ; מפות - גבריאל אברהם.

רמלה וכל נתיבותיה : לסייר עם יד יצחק בן-צבי / עורך: ד"ר אייל מירון.

תולדות הרמב"ן : ויכוח הרמב"ן, אגרות הרמב"ן מארץ ישראל‏ / מאת הרב ראובן מרגליות ; ... עם תיקונים ותוספת הערות, מאת הרב איל בן דוד

ביאור התורה של רבינו לוי בן גרשום (רלב"ג) : מקרא, פרשנות ותלמוד : פרקי מבוא ‏ / מאת ברוך ברנר, כרמיאל כהן.

פסקי רקנטי : פסקי הלכות / מהגאון המקובל רבנו מנחם מרקנטי‏ ; בסדר חדש, ע"פ כתב היד כפי שסידר המחבר, עם מבוא, הערות, ציונים, נספחים וטבלאות, ההדירו הרבנים: יהונתן אמת, צבי ארנטל, בועז מרדכי ויואל קטן

פרקי אבות / בביאור הרב עדין אבן-ישראל - שטיינזלץ ; עריכה: הרב דניאל ביג'ל, ינון פליישמן, הרב שאול יונתן וינגורט ויהודית שבתא.

היריון, לידה ורפואת נשים : קובץ שאלות רבני פוע"ה ותשובות של פוסקים / עורך: הרב אריה כץ

A dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic periods / by Michael Sokoloff

דצמבר

בעקבות מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים / נחמיה זרחוביץ, יוסי לנגוצקי ; עריכה: ניר מן, מרב מילר.

כתובות ותנאים לחג השבועות בקהילות ישראל : ובראשן הכתובה 'ירד דודי לגנו' לר' ישראל נג'ארה / מאיר נזרי

לשכה 06 : חקירתו של אדולף אייכמן במשטרת ישראל / מחקר וכתיבה: יוסי המי.

שמות 50,000 עולי תימן בעלייה הגדולה : רשימות כל חמישים אלף העולים מתימן בעלייה הגדולה בשנים ש"ט-תש"י, 1950-1949 : ניתוח, סיכומים וסטטיסטיקה / כתב וערך משה גברא.

פירוש שד"ל לתנ"ך / עורך: יונתן בשיא.

פירוש יפת בן עלי לספר צפניה / ההדירו, תרגמו לעברית והוסיפו מבוא והערות: אליעזר שלוסברג, מאירה פוליאק.

שבחי רבי שמואל ורבי יהודה חסיד : ראשיתה של ספרות השבחים ביהדות אשכנז / שרה צפתמן.

חכמי ספרד בעין הסערה : תורה והנהגה במוצאי ימי הביניים / יואל מרציאנו.

עלילות גלגמש : אפוס שומרי-אכדי / תרגום: יואל שלום פרץ.

גנזי הירושלמי /‏ יעקב זוסמן ; בהשתתפות בנימין אליצור.

שער התפלה : בביאור כוונות התפלות של החול ושל השבתות וימים טובים, ר"ח וחנוכה ופורים, וכל המעשים והמצות הנוהגות בכל הזמנים האלה, שלימדם האר"י לתלמידו... רבינו חיים ויטאל...; [ראש המערכת]: יעקב משה הלל.

פליטת בית סופריהם : ... תולדות ופרקי חיי... רבנים ומנהיגי עדה נכדי החתם סופר / לוקט ונערך ע"י נכדי החת"ס 

שבתאות - היבטים היסטוריוגרפיים : קובץ מחקרים /  יעקב ברנאי.

סידור יחד שבטי ישראל : ספרדים ועדות המזרח : בשילוב קטעים מנוסח ספרד / עורך ראשי: יהושע פנחסי.

סידור יחד שבטי ישראל : ספרד : בשילוב קטעים מנוסח עדות המזרח /  עורך ראשי: יהושע פנחסי. 

מארמית לעברית : שיטת התרגום בהלכות ראו / מאת יוחנן ברואיר.

עמודי שלמה : ביאורים לספר מצוות גדול : לאוין ועשין... בכרך אחד ; לרבינו שלמה לוריא, המהרש"ל ; יו"ל מחדש, בתוספת מרובה על דפו"ר, על פי הדפוס הראשון ושבעה כתבי יד, עם ציונים, מקורות, הערות ומפתחות, מהדיר: הרב יוסף דוב לובאן.

רבנן תקיפי ארעא : תולדות רבותינו שבשאלוניקי ויוון ; מאת שמעון ואנונו.

תשובות ר' יצחק בן שמואל מדמפייר (ר"י הזקן) / ההדירו והוסיפו מבואות: פנחס רוט ואברהם (רמי) ריינר.

נושאי הש"ס : תמצית כל תלמוד בבלי בכ‏ר‏ך אחד‏ : נושא עיקרי, נושאי משנה ומלות מפתח / הרב יהושע ליברמן.

ספרי רבי אליהו בחור : ספר מהלך שבילי הדעת / לרבינו משה ברבי יוסף קמחי ; עם פירוש המדקדק... ר' אליהו בחור ; והגהות ר' זלמן מפוזנא והגהות ר' שבתי סופר ; עם הגהות מכת"י והערות המו"ל דפוס המבורג. ספר הבחור : והערות המו"ל דפוס פראג. ספר הרכבה. ספר פרקי אליהו : עם הגהות ר' וולף הינדנהיים מכת"י. ספר מסורת המסורת : עם הגהות היעב"ץ, ספר טוב טעם. ספר נימוקי המכלול והשרשים : עם הגהות ר' שבתי סופר מכת"י ; [‏ראש המערכת]: ר' חיים יצחק פרוש.

שפה ברורה : ‏על דרשות חז"ל וענייני דקדוק לשון הקודש‏ / לרבי אברהם אבן עזרא ; יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים עתיקים, עם הערות וביאורים, מאת הרב מרדכי שאול גודמן.

הקינות לאור המדרש : עיון במקורות המדרשיים של פיוטי הקינות לתשעה באב‏ / מאת יהושפט נבו.

מפני תיקון העולם : תלמוד בבלי, מסכת גיטין פרק רביעי‏ / מנחם יצחק כהנא.

מגילת שיר השירים : פירוש ישראלי חדש : הדי המגילה בארון הספרים היהודי לדורותיו / יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן ; סייעה בידם: מיטל בלומנטל גורדון

ספר דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן / יוסף הכהן ; ערך, ההדיר ופירש ראובן בונפיל.

ספר פוע"ה : מדריך הלכתי מעשי לחיי משפחה, פוריות ורפואת נשים, הריון ולידה / גבריאל גולדמן, מנחם בורשטין ; עורכי משנה: הלכה - הרב אריה כץ, ייעוץ רפואי - חגית דאום, שמחה יגל.

הלכה ממקורה - חנוכה / הרב יוסף צבי רימון ; עורך אחראי: הרב דניאל פליישמן

כמעיין המתגבר : הלכה ורוח ביצירת חכמי ימי הביניים / יצחק טברסקי ; עורך: כרמי הורביץ.

לדעת את ארץ הקודש : מילון עברי-אנגלי למונחים בידיעת ארץ ישראל / שי שוולב.

מעגל מועדי ישראל : על התפתחותם ההיסטורית ועיצובם בהלכה, במנהגים ובפולקלור / דב הרמן.

אור השם מספרד : חייו, פועלו והגותו של ר' חסדאי קרשקש / עורכים: אסתי אייזנמן, זאב הרווי.

עדיי תרשיש : הלבוש והתכשיט של הנשים היהודיות בתוניסיה / צביה טובי ; שלום צבר, פתח דבר.

זכר לאברהם : אסופת מאמרים ביהדות ובחינוך לזכר ד"ר אברהם זלקין / העורכים: יאיר ברקאי, חיים גזיאל, מוטי זלקין, לובה ר' חרל"פ, שמחה קוגוט.

פנים מאירות : בשאלות ותשובות... / ‏ חברם הרב מאיר בהר"ר יצחק, אבד"ק אייזנשטאט , [המהדירים]: משה יעקב שלום אונגר בן ר' מנחם [רק חלק א], [בנו] מנחם מנדל אונגאר, משה אברמוביץ - עורך אחראי.

פירוש הרמב"ן על התורה : ... ע"פ דפוסים ראשונים, עם תיקונים ושינויי נוסחאות, השלמות ומבואות מכל כתבי הרמב"ן, הוספות הרמב"ן, ציונים ומקורות ; ערוכים ומסודרים ע"פ כת"י ודפו"ר, עם מקורות וציונים, הערות וביאורים / עורך פירוש הרמב"ן: הרב יהודה מאיר דביר, עורך מפרשי הרמב"ן: הרב יעקב יהושע בוקסבוים.

ספר עמק הבכא / יוסף הכהן ; ערך ההדיר ופירש: ראובן בונפיל.

"מהו עולימתא שפירתא ולית לה עיינין" וחידת הטייעא : פרק בתולדות הקבלה במחצית השניה של המאה הי"ג / עודד פורת.

A simple Haggadah : for adults and teachers / translation, notes and arrangements by Alan Smith.

Six minor prophets through the centuries : Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi / Richard Coggins, Jin H. Han.

  • תאריך עדכון אחרון: 6/01/2021