אוספי הספריה

באולם הקריאה מצוי אוסף בסיסי בתחומים השונים של מדעי היהדות:


תנ"ך, תלמוד ותושב"ע,תולדות עם ישראל וארץ ישראל, לשון עברית, מחשבת ישראל 

ותחומים גובלים (אשורולוגיה, דתות וכיו"ב). 

וכן ספרי עזר כלליים כגון אטלסים,אנציקלופדיות, יעץ כללי, מילונים ומפות.


ביציע שמעל אולם הקריאה מצויים אוספים במדעי הרוח: קלאסיקה ואמנות כללית.

מפות להתמצאות באולם הקריאה והיציע תלויות על יד מסופי אולם הקריאה,

ומצויות גם בדלפק ההדרכה.

 

Image preview

                      

 

 

Image preview