סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' מיה יונתי ראש מנהל 03-5318233
גב' יעל מי-טל מרכזת 03-5318233
גב' הדס גולדשטיין מרכזת פרויקטים 03-5318233
גב' איילה נודלמן מרכזת 03-5318233
גב' עופרה שטיינמץ מזכירת הפקולטה 03-5318233