מנהל פרויקטים

מר אלעזר דוד

טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: