פורום פולין

בקיץ 2019 הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר.
כחלק מפעילות זו הוחלט להקים פורומים בינלאומיים, גיאוגרפיים או נושאיים של חוקרים ופעילים במדינות שונות העוסקים בנושא השואה שישתפו פעולה עם חברי הפורומים האחרים של המכון.

"פורום פולין" הוקם כפורום המשלב את ההיבט הגיאוגרפי עם הנושאי. הוא כולל חוקרים בפולין העוסקים בתולדות יהודי פולין קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, פעילי חינוך והנצחה בפולין העוסקים בנושאים אלה, וכן חוקרים ופעילים בארץ ובמדינות אחרות, כולל חברי פורומים אחרים במכון, שאף הם עוסקים בתולדות יהודי פולין ובהנצחתם.

הפורום נוסד באוגוסט 2019 וכבר פועל לקיים מפגשים כשראש המכון, חבריו או עמיתיו מגיעים לפולין. הכוונה ליצור מסגרת לשיתוף מידע על הנעשה בפולין בתחום שואת יהודי פולין בפולין ובעולם (פרסומים, ימי עיון, כנסים, סדנאות וכו') ובמה לשיתופי פעולה בין החברים במדינות השונות. הדבר נעשה הן באמצעות המפגשים והן באמצעות רשימת האינטרנט של הפורום שנוצרה עם הקמתו.

 

 מי אנחנו?

 


 

page1image54709712 page2image54534896 page4image54653536 page1image54709712 page5image54763648
ד"ר לאה גנור חוקרת בכירה מרכזת פורום פולין מריה פרנץ ד"ר בתיה ברוטין ד"ר ליאור אלפרוביץ פרופ' נטליה אלקסיון
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page5image54763648
ד"ר אדיטה גברון גיל פארן ד"ר קטרזינה פרזון פרופ' אלי צור ד"ר אנייסקה האסקה
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page2image54534896
ד"ר אווה ויאטר ד"ר קמילה קלאוזינקה ד"ר קרולינה פאנז ד"ר גזגורז קשיבייץ ד"ר תמיר הוד
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר אדם סיטרק ד"ר רבקה שילר חנה אורן ד"ר פאבל ויצ'ורק רות וייל גייל
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר ג'ואנה ביאטה מיצ'ליק ד"ר איוונה זבידקה ד"ר ורוניקה רומניק אליהו קליין ד"ר מרטה אנסילבסקה-לנשטט
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר סטפן לנשטט ענבל רז פרופ' סלבומיר יאצ'ק ז'ורק קרול מדאיי לילי הבר
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
קמיל קופרה בצלאל לביא אניטה לבצ'וק ואל-ליאוניק ד"ר גז'גורז' קשיבייץ' ד"ר מיכאל נייזביטובסקי
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
חנה וילסון ד"ר תומס צבולסקי ד"ר קשישטוף צ'ובצ'יק ד"ר אביטל בלוך ד"ר ויטולד מדיקובסקי
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר גלן דינר ד"ר יעקב פלאקוב