חטיבות של ראיונות בארכיון לחקר הציונות הדתית

מחטיבה זו ניתן לראות רק תיקי תמלילים

חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

AV1

הציונות הדתית בפולין

א

תשל"ג-תשל"ה

(1975-1973)

AV2

המכון לחקר הציונות הדתית- אישים

א

תשל"ג-תשל"ה

(1975-1973)

AV3

מפד"ל

א

תשל"ב-תשל"ג

(1973-1972)

AV4

אוניברסיטת בר אילן

א

תשל"ד-תשנ"א

(1991-1974)

AV5

שואה

א

תשמ"א-תשמ"ח

(1988-1981)

AV6

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה

א

תשנ"א-תשנ"ב

(1992-1991)

תש"ס-תשס"א

(2001-2000)