חטיבות של ראיונות בארכיון לחקר הציונות הדתית

הארכיון לחקר הציונות הדתית ע"ש יונה קירשנבאום כנסים וימי עיון פרסומי ומחקרי המכון פרטי יצירת קשר

ניתן לחפש חומר בארכיון גם כאן וגם בתכנת החיפוש

הוראות לחיפוש בתכנת החיפוש

מחטיבה זו ניתן לראות רק תיקי תמלילים

חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

AV1

הציונות הדתית בפולין

א

תשל"ג-תשל"ה

(1975-1973)

AV2

המכון לחקר הציונות הדתית- אישים

א

תשל"ג-תשל"ה

(1975-1973)

AV3

מפד"ל

א

תשל"ב-תשל"ג

(1973-1972)

AV4

אוניברסיטת בר אילן

א

תשל"ד-תשנ"א

(1991-1974)

AV5

שואה

א

תשמ"א-תשמ"ח

(1988-1981)

AV6

תנועות נוער דתיות בארץ ובגולה

א

תשנ"א-תשנ"ב

(1992-1991)

תש"ס-תשס"א

(2001-2000)