מפגשי פורום הונגריה

במהלך שנת 2022 ביוזמת בנימין אברהמי, הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ולהקים פורום נוסף, פורום הונגריה. הפורום כולל חוקרים העוסקים בתולדות יהודי הונגריה קצת לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה, והוא כולל בין החברים פעילי חינוך והנצחה העוסקים בנושאים אלה. ועדת ההיגוי של הפורום הם החברים ד"ר אילה נדיבי וד"ר יהודה הרטמן. מרכז הפורום הוא בנימין אברהמי. 

הפורום נוסד בשנת 2022. הפורום מקיים מפגשי זום שעולים לערוץ היוטיוב של המכון לחקר השואה. 

רשימת ההרצאות שניתנו בשנת תשפ"ג

תאריך ההרצאה שם המרצה נושא ההרצאה קישור להרצאה ביוטיוב
19 ביוני 2023

1) רוני לוסטיג


2) יוליה מגוש שוורץ וניר שוורץ

מוזיאון מורשת יהדות הונגריה בצפת

2) Vadfa,ספרו האוטוביוגרפי של  Dr Magosh M Gyorgy

https://www.youtube.com/watch?v=32UK7MQpDtc&t=423s