גליון מספר 3 (2004)

מחבר

שם המאמר

PDF

ישי רוזן - צבי

"אפילו מצא אחרת נווה ממנה", מבט נוסף על עילות הגירושין בספרות התנאית

דניאל שפרבר

על הצורך לתקן את ה"לעהנווערטער" של קרויס: דוגמא מערך "פנקרסין"

Shamma Friedman

A Good Story Deserves Retelling - The Unfolding of the Akiva Legend

Yaakov Elman

"Up to the Ears" in Horses Necks (B.M. 108a):
On Sasanian Agricultural Policy and Private "Eminent Domain"

אהרון ארנד

לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה