פורום "יהודים מצילים יהודים"

בקיץ 2019 הוחלט להרחיב את הפעילות הבינלאומית של המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר. חלק מפעילות זו כוללת הקמת פורומים בינלאומיים, גיאוגרפיים או נושאיים.

הפורום "יהודים מצילים יהודים" הנו פורום נושאי שהוקם ביולי 2019 בשיתוף עם ארגון "בני ברית" העולמי ו"הוועדה להכרה בגבורתם של יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה".

הכוונה בשלב ראשון שמחברי הפורום יכתבו מאמר על ההיבטים של "יהודים מצילים יהודים" בהם הם עוסקים, ומאמרים אלה יתפרסמו יחד כספר בשיתוף עם ארגון "בני ברית" העולמי.

לאחר פרסום הספר הפורום ימשיך להתקיים, יחד עם רשימת האינטרנט שנוצרה, כבמות להעברת מידע על הנעשה בנושא זה בארץ ובעולם וכמסגרת לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.

בשנת 2020 הוציאו המרכז העולמי של בני ברית, ירושלים והוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה חוברת ובה מאמרים בנושא "יהודים מצילים יהודים" בשואה

 

 מי אנחנו?

 

page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536 page5image54763648
 אלן מ' שניידר   
מנהל בני ברית המרכז העולמי, ירושלים, מרכז פורום יהודים מצילים יהודים
אלן בליץ ד"ר אבינועם פת  פרופ' דליה עופר דוריין סטיבן
page1image54709712 page2image54534896 page3image54530528 page4image54653536 page5image54763648
פרופ' גדעון גרייף ד"ר לורנס שראם ד"ר מרדכי פלדיאל  פרופ' סילביה גואטה ד"ר צילה הרשקו
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
 ד"ר בן ברבר פרופ' נתן ברכר פרופ' ריימונד סאן פרופ' ג'ואל קוטק  פרופ' סטיבן באומן
page1image54709712 page1image54709712 page4image54653536 page1image54709712 page1image54709712
ד"ר הנס שיפרס נועה גדרון פרופ' יצחק כרם פרופ' לורי וינטראוב נטע גולדמן
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
ננסי לפנפלד ד"ר רפאל מדוף  אריה ברנע לורנס טלנטייר לילי מאייר
page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712 page1image54709712
פרופ' פטריק הנרי ד"ר לונקה גיירלינגס ד"ר נח בנינגה