פרסים ומלגות

 

כחלק מתפקידיו, רואה המרכז זכות לסייע לחוקרים צעירים שחוקרים נושאים הקשורים בחקר האישה ביהדות מתוך כוונה לעודד ולהפרות את השיח המחקרי בנושאים אלו ולהעצים את חקר האישה ביהדות.

מידי שנה מחלק המרכז בטקס מרשים, מלגות ופרסים לחוקרים מצטיינים בתארים מתקדמים, שנושאי עבודת המחקר שלהם נבנחו ונמצאו ראויים למלגה. 

 

                                           קול קורא למלגות מחקר לשנת תשפ"ד       

                    קול קורא

זוכי מלגות

תשע״ד | תשע״ה | תשע״ו | תשע״ז | תשע״ח | תשע״ט | תש"ף | תשפ"א  |  

            תשפ"ב| תשפ"ג

 

תמיכה בספרים וכתבי יד

החל משנת תש"ף תומך המרכז בספרים ובכתבי יד מצטיינים העתידים לראות אור בהוצאות ספרים מכובדות. אנו רואים בכך חשיבות רבה ועידוד לכתיבה ויצירה בחקר האישה ביהדות.

 תחרות פרס הספר הטוב- תקנון

ספרים

  1. בפרס הספר המצטיין לשנת תש"ף זכה חיבורה של פרופ' מרגלית שילה, נשים בונות אומה: הפרופסיונאליות העבריות 1918–1948 
  2. בפרס השני זכה חיבורה של ד"ר יוליה שוורצמן An Annotated edition, Textual Analysis, and English translation of Netiv Moshe: Maamar Mehkari 'al Ma'amad haNashim baEmunah (A Scholarly Enquiry into the Status of Women in Religious Faith)
  3. בפרס הספר המצטיין לשנת תשפ"א זכה חיבורה של ד"ר רונית עיר-שי (נעמת), "אישה" או "חווה"? סוגיית ההפלות בשיח ההלכתי-האורתודוכסי במאה העשרים מפרספקטיבה מגדרית
  4.  בפרס השני זכה חיבורה של ד"ר אביטל דוידוביץ'־אשד, על הבתולים: מין מגדר וזהות בתרבות היהודית באשכנז בימי הביניים
  5. בפרס הספר המצטיין לשנת תשפ"ב זכה חיבורה של ד"ר משואה שגיב,  שמרנות מהפכנית – הפמיניזם ההלכתי בישראל: משפט ושינוי חברתי
  6. בפרס השני זכו חיבוריהם של ד"ר רחל מנקין, "בנות סוררות משרכות דרכיהן": מרד הנערות בגליציה ההבסבורגית ופרופ' מוטי ענברי ,Ruth Blau – A Life of Paradox and Purpose  
  7. בפרס הספר המצטיין לשנת תשפ"ג זכו חיבוריהן של ד"ר סימה זלצברג בלאק הן עדיין יושבות ותופרות. מעולמן של נשות חסידות תולדות אהרן ושל ד"ר טלי בוסקילה ראשית החיים בחברה היהודית העות'מאנית: פוריות, לידה וילדות בקהילות היהודיות במזרח התיכון הטרום-מודרני 
  8. בפרס השני זכה חיבורן של פרופ' רונית עיר-שי וד"ר תניא-ציון וולדקס  “Holy Rebellion”: Religious Feminism and the Transformation of Judaism and Women’s Rights in Israel