פרסים ומלגות

 

כחלק מתפקידיו, רואה המרכז זכות לסייע לחוקרים צעירים שחוקרים נושאים הקשורים בחקר האישה ביהדות מתוך כוונה לעודד ולהפרות את השיח המחקרי בנושאים אלו ולהעצים את חקר האישה ביהדות.

מידי שנה מחלק המרכז בטקס מרשים, מלגות ופרסים לחוקרים מצטיינים בתארים מתקדמים, שנושאי עבודת המחקר שלהם נבנחו ונמצאו ראויים למלגה. 

 

זוכי מלגות

תשע״ד | תשע״ה | תשע״ו | תשע״ז | תשע״ח | תשע״ט