תנ"ך עם פרושים

 

   

      פרוש רש"י  "דעת"

      רש"י המפואר על פי כ"י לייפציג, והכ"י עצמו  "על התורה"

      פרוש רש"י באנגלית  "חב"ד"

      פרוש הרמב"ן "דעת"

      פרוש ספורנו "דעת"

      פרוש הרשב"ם (גרסה א')

      פרוש הרשב"ם (גרסה ב')

      רשב"ם המשוחזר  "על התורה"

      פרוש יעקב בן הרא"ש (בעל הטורים) "דעת"

      פרוש אלשיך "דעת"

      פרוש חזקוני "דעת"

      פרוש נחמה ליבוביץ "דעת"

      פרוש הגאון מוילנא "דעת"