גליון מספר 17 (2019)

שם המחבר שם המאמר PDF
פנחס רוט מרדכי נתן וקהילת אויניון בשלהי המאה החמש-עשרה
יצחק ברנד קורבן פסח: מבית לחבורה
Albert Dov Friedberg "... Hasidut Leads to Ruah Haqodesh..." - A New Reading of the Closing  Chapters of Maimonides' Guide