גליון מספר 17 (2019)

שם המחבר שם המאמר PDF
יצחק ברנד קורבן פסח: מבית לחבורה
ישראל אורי מייטליס למקומו של שפינוזה בהערותיו של ר' יוסף רוזין על גיליונות מורה הנבוכים
פנחס רוט מרדכי נתן וקהילת אויניון בשלהי המאה החמש-עשרה
נילי שופק בית ספר', מורים ותלמידים וחומר נלמד בישראל של ימי הבית הראשון'
Albert Dov Friedberg "... Hasidut Leads to Ruah Haqodesh..." - A New Reading of the Closing  Chapters of Maimonides' Guide