גליון מספר 16 (2019)

שם המחבר שם המאמר PDF
ישי גלזנר מוקדם ומאוחר במשנת יומא
ליאור יעקבי וזהר עמר משדה הציד לתוך החצר: העגור בראי התיעוד ההיסטורי וסוגיית כשרותו לאור ספרות הראשונים
עודד ישראלי בעקבות יצירתו התלמודית של רמב"ן: בחינה ביו-ביבליוגרפית
ארנון עצמון פסקת "איכה" בפסיקתא דרב כהנא: בין קינה לתוכחה
יאיר פורסטנברג משנה עוקרת מקרא: עדויות לעיצוב ההלכה כנגד המקרא בעריכת המשנה
שלום צדיק הבחירה והתהליך הנפשי המוביל אליה אצל רבי לוי בן גרשום
רבין שושטרי מפני מה תקנו זמן בגיטין? עיון משווה בין הירושלמי ובין הבבלי
Seth (Avi) Kadish Sefer Ha-Middot: New Light from the Manuscripts
Nachman Levine Avnimos Hagardi and Abba Yosef Habannai: The  Builder and the Weaver and their Cosmogonies, a Literary Reading